Volitelné předměty

Celofakultní nabídka volitelných předmětů pro zimní semestr 2024/2025

Jako volitelný předmět si lze zapsat jakýkoli předmět z nabídky, předmět nesmí být obsahově shodný s některým povinným či povinně volitelným předmětem ze studentova studijního plánu.
Předmět Název Rozsah Jazyk Zakončení Kred. Katedra
A0B04C2Z Český jazyk 2-1 2C CS Z 2 13104
A0B04CAE1 Příprava na CAE 1 2C CS Z 2 13104
A0B04CAE2 Příprava na CAE 2 2C CS Z 2 13104
A0B04CIN Čínština 2C CS Z 2 13104
A0B04CIN2 Čínština 2 2C CS Z 2 13104
A0B04F1 Francouzský jazyk 1 2C CS Z 2 13104
A0B04F2 Francouzský jazyk 2 2C CS Z 2 13104
A0B04GA Anglická gramatika 2C CS Z 2 13104
A0B04GN Německá gramatika v praxi 2C CS Z 2 13104
A0B04JAP Japonština 2C CS Z 2 13104
A0B04JAP2 Japonština 2 2C CS Z 2 13104
A0B04KA Anglická konverzace 2C CS Z 2 13104
A0B04KA2 Anglická konverzace 2 2C CS Z 2 13104
A0B04KN Německá konverzace 2C CS Z 2 13104
A0B04KN2 Německá konverzace 2 2C CS Z 2 13104
A0B04KS1 Španělská konverzace 1 2C CS Z 2 13104
A0B04KS2 Španělská konverzace 2 2C CS Z 2 13104
A0B04N1 Německý jazyk 1 2C CS Z 2 13104
A0B04N2 Německý jazyk 2 2C CS Z 2 13104
A0B04N3 Německý jazyk 3 2C CS Z 2 13104
A0B04R1 Ruský jazyk 1 2C CS Z 2 13104
A0B04R2 Ruský jazyk 2 2C CS Z 2 13104
A0B04S1 Španělský jazyk 1 2C CS Z 2 13104
A0B04S2 Španělský jazyk 2 2C CS Z 2 13104
A0B04S3 Španělský jazyk 3 2C CS Z 2 13104
A0B04S4 Španělský jazyk 4 2C CS Z 2 13104
A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí 1P+3L CS KZ 5 13138
A0B38GRP Grafické programování 1P+3C CS Z,ZK 5 13138
A0M16MGM Management 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
A0M32KMP Komunikační a mediální právo 2P + 2C CS Z,ZK 4 13132
A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy 2P+2C CS Z,ZK 6 13133
A0M33PAR Praktická robotika 1P+3L CS KZ 4 13133
A0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2P+2L CS Z,ZK 5 13134
A0M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK 4 13134
A0M37RLP Řízení letového provozu 2P+2C CS Z,ZK 4 13137
A1B37KEL Komunikace a elektronika 2P+2L CS KZ 4 13137
A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice 0P+4L+2D CS Z,ZK 6 13137
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 0P+3C CS KZ 4 13136
A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II. 0P+3C CS KZ 4 13136
A4B36ACM3 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III. 0P+3C CS KZ 4 13136
A4B36ACM4 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV. 0P+3C CS KZ 4 13136
A4B36ACM5 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky V. 0P+3C CS KZ 4 13136
A4M33SEP Softwarové inženýrství pro praxi 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
A5M13FVS Fotovoltaické systémy 2P+2L CS KZ 4 13113
A5M13NZZ Nezávislé zdroje 3P+1L CS KZ 4 13113
A5M14RPI Rozvody elektrické energie a pohony 2P+1L CS Z,ZK 5 13114
A5M15ES1 Elektrické světlo 1 2P+1S CS KZ 4 13115
A5M16EUE Ekonomika užití energie 3P+1C CS KZ 4 13116
A5M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 3P+1L CS KZ 4 13134
A5M38MEB Měření v budovách 2P+1L CS KZ 4 13138
A6M33BIO Biometrie 2P+2C CS KZ 4 13133
A6M33KSY Kognitivní systémy 2P+1C CS KZ 4 13133
A6M33ZPP Základy první pomoci 2S CS Z 1 13133
A6M34BMS Biomedicínské senzory 2P+2L CS Z,ZK 4 13134
A8B01DMG Diskrétní matematika a grafy 3P+1S CS Z,ZK 5 13101
A8B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK 7 13101
A8B01MC1 Matematika-kalkulus1 4P+2S CS Z,ZK 7 13101
A8B01MCT Matematika-komplexní proměnná a integrální transformace 4P+2S CS Z,ZK 7 13101
A8B14ADP Algoritmizace a programování 2P+2C CS Z,ZK 5 13137
A8B17CAS Počítačové algebraické systémy 1P+1C CS Z 2 13117
A8B17EMTA Teorie elektromagnetického pole 4P+2S CS Z,ZK 7 13117
A8B31AAC Analogové a aktivní obvody 3P+2S CS Z,ZK 6 13131
A8B32DNT Teorie datových sítí 3P + 1L CS Z,ZK 5 13132
A8B32DSP Digitální zpracování signálu 3P + 1L CS Z,ZK 5 13132
A8B32IES Úvod do elektronických systémů 0P + 2L CS Z 2 13117
A8B34EOD Elektronické a optoelektonické součástky 3P+2L CS Z,ZK 6 13134
A8B37DCMA Digitální komunikace 3P+1C CS Z,ZK 6 13137
A8M34ICS Struktury integrovaných obvodů 2P+2C CS Z,ZK 5 13134
A8M34OEP Optoelektronika a fotonika 2P+2L CS Z,ZK 5 13134
A8M38ASP Zpracování a digitalizace analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK 5 13138
AE0B04C0 Czech Language 0 2C EN Z 2 13104
AE0B16FIP Corporate Finance 2P+2S EN Z,ZK 4 13116
AE0B38APH FPGA Applications 1P+3L EN KZ 5 13138
AE0M34EZS Electronic Security Systems 2P+2L CS Z,ZK 5 13134
AE1B37KEL Communication and Electronics 2P+2L EN KZ 4 13137
B04BEN Business English 2C CS Z 2 13104
B0B01KAN Komplexní analýza 2P+2S CS Z,ZK 5 13101
B0B01KANA Komplexní analýza 2P+2S CS Z,ZK 4 13101
B0B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK 8 13101
B0B01LAGA Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK 7 13101
B0B01LGR Logika a grafy 3P+2S CS Z,ZK 5 13101
B0B01MA1 Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK 7 13101
B0B01MA1A Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK 6 13101
B0B01MA2 Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK 7 13101
B0B01PST Pravděpodobnost a statistika 4P+2S CS Z,ZK 7 13101
B0B01PST1 Pravděpodobnost a statistika 4P+2S CS Z,ZK 6 13101
B0B04B11 Anglický jazyk B1-1 2C CS Z 0 13104
B0B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet 0C CS KZ 0 13104
B0B04B21 Anglický jazyk B2-1 2C CS Z 3 13104
B0B04B22 Anglický jazyk B2-2 2C CS Z 3 13104
B0B04B2Z Anglický jazyk B2 - zkouška 0C CS Z,ZK 0 13104
B0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 2P+2L CS Z,ZK 4 13113
B0B16ET1 Etika 1 2P+2C CS KZ 4 13116
B0B16FI1 Filozofie 1 2P+2S CS KZ 4 13116
B0B16FIL Filozofie 2P+0S CS ZK 2 13116
B0B16HI1 Historie 1 2P+2S CS KZ 4 13116
B0B16HT1 Historie vědy a techniky 1 2P+2S CS KZ 4 13116
B0B16HTE Historie techniky a ekonomiky 2P+0S CS ZK 2 13116
B0B16MPL Psychologie pro manažery 2P+0S CS ZK 2 13116
B0B16MPS Manažerská psychologie 2P+2S CS Z,ZK 4 13116
B0B17MTB Matlab 0P+3C CS KZ 4 13117
B0B32KTI Komunikační technologie pro IoT 2P + 2L + 2D CS Z,ZK 5 13132
B0B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK 7 13133
B0B36JUL Julia pro optimalizaci a učení 1P+3C CS KZ 4 13136
B0B36MOOC Massive Open Online Course 1P CS Z 2 13136
B0B36PRP Procedurální programování (pro OI) 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B0B36TPA Tvorba podnikových aplikací 2P+2C CS KZ 5 13136
B0B36ZAL Základy algoritmizace 2P+2C+8D CS Z,ZK 6 13136
B0B37LAV Laboratoř audio, video a komunikačních systémů 0P+4L+2D CS KZ 4 13137
B0B39GRT Grafická tvorba 2P+2S CS KZ 5 13139
B0B39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I 2P+2L CS KZ 6 13139
B0B39MM1 Multimedia 1 2P+2L+8D CS Z,ZK 6 13139
B0B39VAR Virtuální a rozšířená realita 2P+2C+8D CS Z,ZK 6 13139
B0B99PRPA Procedurální programování (pro EK a EEM) 2P+2C CS KZ 4 13137
B0M16EBE Energetická bezpečnost 2P+0S CS ZK 2 13116
B0M16FIL Filozofie 2 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B0M16TEO Teologie 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B0M17EMC Základy elektromagnetické kompatibility 2P+2L CS KZ 4 13117
B0M32KSB Kryptografie a síťová bezpečnost 2P+2L+4D CS Z,ZK 6 13132
B0M33BDT Technologie pro velká data 2P+1C CS Z,ZK 4 13136
B0M36MOOC Massive Open Online Course 1P CS Z 2 13136
B0M36SPJ Programování vědeckých výpočtů v jazyce Julia 2P+2C CS KZ 4 13136
B0M37FAV Fyziologie a modelování slyšení a vidění 2P+2C+4D CS Z,ZK 6 13137
B0M39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I 2P+2L CS KZ 6 13139
B1B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK 7 13102
B1B13MVE1 Materiály pro výkonovou elektrotechniku 2P+2L CS Z,ZK 4 13113
B1B13VVZ1 Výroba výkonových zařízení 2P+2L CS Z,ZK 4 13113
B1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 2P+2L CS Z,ZK 5 13114
B1B14ZEL1 Základy elektrotechnického inženýrství 2P+2C CS KZ 4 13114
B1B14ZPO Základy elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK 5 13114
B1B14ZVE Základy výkonové elektroniky 2P+2L CS Z,ZK 4 13114
B1B15EN2 Elektroenergetika 2 2P+2L CS Z,ZK 5 13115
B1B15EN3 Elektroenergetika 3 2P+2L CS KZ 4 13115
B1B16MME Makro a mikroekonomika 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B1B16UEE1 Úvod do ekonomiky energetiky 2P+2C CS Z,ZK 5 13116
B1B16ZPU Základy podnikání a účetnictví 2P+2C CS KZ 5 13116
B1B17EMP Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK 5 13117
B1B31EOS Elektrické obvody 3P+2S CS Z,ZK 6 13131
B1B34EPS Elektronika pro silnoproud 2P+2L CS KZ 4 13134
B1M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 2P+2L CS Z,ZK 5 13113
B1M13ASS Aplikace solárních systémů 2P+2L CS Z,ZK 5 13113
B1M13EKP Ekologie a materiály 2P+2L CS Z,ZK 5 13113
B1M13JAS1 Jakost a spolehlivost 2P+2C CS Z,ZK 6 13113
B1M13SVS Simulace výrobních systémů 2P+2C CS Z,ZK 5 13113
B1M14EPT1 Elektrické pohony a trakce 2P+2L CS Z,ZK 5 13114
B1M14ESP Elektrické stroje a přístroje 2P+2L CS Z,ZK 5 13114
B1M14REP Řízení a regulace elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK 5 13114
B1M14SSE Strojní struktury elektráren 2P+2C CS Z,ZK 5 13114
B1M15DEE Distribuce elektrické energie 2P+2S CS Z,ZK 5 13115
B1M15ETT Elektrotepelná technika 2P+2S CS Z,ZK 5 13115
B1M15IAP Inženýrské aplikace 2P+2C CS Z,ZK 5 13115
B1M15PPE1 Prvky a provoz elektroenergetických soustav 2P+2S CS Z,ZK 5 13115
B1M15PRE1 Přenos a rozvod elektrické energie 2P+2S CS Z,ZK 5 13115
B1M16DES Dopravní energetické systémy 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B1M16EKL Ekologie a ekonomika 3P+1S CS Z,ZK 5 13116
B1M16ENI Environmentální inženýrství 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B1M16FIU Finanční účetnictví 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B1M16MAS1 Marketingové strategie 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B1M16MES Management energetických soustav 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B1M16MNR Manažerské rozhodování 2P+2C CS Z,ZK 5 13116
B1M16RES Rozvoj energetických systémů 2P+2S CS Z,ZK 5 13116
B2B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK 7 13102
B2B14ZEK Základy elektrotechniky 2P+1L CS KZ 4 13114
B2B15UELA Úvod do elektrotechniky 2P+1L CS KZ 4 13115
B2B16EPO Ekonomika podnikání 2P+2S CS KZ 4 13116
B2B17EMPA Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK 5 13117
B2B17OKS Optické komunikační systémy 2P+2C CS Z,ZK 4 13117
B2B31CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK 4 13131
B2B31EO2 Elektronické obvody 2 2P+2L CS Z,ZK 4 13131
B2B32DATA Datové sítě 2P + 2L CS KZ 5 13132
B2B32DITA Digitální technika 2P + 2L CS KZ 4 13132
B2B32STE Síťové technologie 2P + 2C CS Z,ZK 4 13132
B2B32TSI Telekomunikační systémy a sítě 2P + 2L CS KZ 4 13132
B2B34ELPA Elektronické prvky 2P+2L CS Z,ZK 5 13134
B2B34MIK Mikrokontroléry 2P+2C CS Z,ZK 4 13134
B2B34MIT Mikroelektronika 2P+2L CS KZ 4 13134
B2B37ZST Základy studiové techniky 2P+2L CS Z,ZK 4 13137
B2B38EMB Elektrická měření 2P+2L CS Z,ZK 4 13138
B2B38EMBA Elektrická měření 2P+2L CS Z,ZK 5 13138
B2B99EKP Elektronika a komunikace prakticky 2P+2L CS KZ 4 13134
B2B99TPS Technické psaní 2P+2C CS KZ 4 13117
B2M17MIOA Mikrovlnné obvody 2P+2C CS Z,ZK 6 13117
B2M17NKA Návrh a konstrukce antén 2P+2L CS Z,ZK 6 13117
B2M17VOT Vláknově optické technologie 2P+2L CS Z,ZK 6 13117
B2M31ADAA Adaptivní metody zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK 6 13131
B2M31AEDA Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK 6 13131
B2M31DSP Pokročilé metody DSP 2P+2C CS Z,ZK 6 13131
B2M31IASA Implementace analogových soustav 2P+2C CS Z,ZK 6 13131
B2M31SYN Syntéza audio signálů 2P+2C CS Z,ZK 6 13131
B2M32DSAA Diagnostika síťových aplikací 2P + 2C CS Z,ZK 6 13132
B2M32DSVA Distribuované systémy a výpočty 2P + 2C CS Z,ZK 6 13132
B2M32MKSA Mobilní komunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK 6 13132
B2M32PRSA Přístupové sítě 2P + 2L CS Z,ZK 6 13132
B2M32PST Pokročilé síťové technologie 2P + 2C + 4D CS Z,ZK 6 13132
B2M32THOA Teorie hromadné obsluhy 3P + 1L CS Z,ZK 6 13132
B2M34AICD Návrh analogových integrovaných obvodů 2P+2C EN Z 5 13134
B2M34EZSA Elektronické zabezpečovací systémy 2P+2C CS Z,ZK 6 13134
B2M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK 6 13134
B2M34PIOA Planární integrovaná optika 2P+2C CS Z,ZK 6 13134
B2M34PNIS Pokročilý návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK 6 13134
B2M34SIS Struktury integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK 6 13134
B2M34SST Fyzika pevných látek 3P+1L CS Z,ZK 6 13134
B2M34ZETA Návrh zakázkové elektroniky 2P+2L CS KZ 6 13134
B2M37ART Architektura rádiových přijímačů a vysílačů 2P+2L CS Z,ZK 6 13137
B2M37DKM Digitální komunikace 3P+1C CS Z,ZK 6 13137
B2M37DTRA Digitální televize a rozhlas 2P+2L CS Z,ZK 6 13137
B2M37MAM Mikroprocesory 2P+2L CS Z,ZK 6 13137
B2M37MOTA Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2P+2L CS Z,ZK 6 13137
B2M37OBFA Obrazová fotonika 2P+2L CS Z,ZK 6 13137
B2M37OBT Obrazová technika 2p+2l CS Z,ZK 6 13137
B2M37SEK Synchronizace a ekvalizace v digitálních komunikacích 3P+1C CS Z,ZK 6 13137
B2M99RAD Radarové systémy 2P+2L CS Z,ZK 6 13117
B2M99ZVT Zvuková technika 1 2P+2L CS Z,ZK 6 13137
B3B01KAT1 Komplexní analýza a transformace 4P+2S CS Z,ZK 6 13101
B3B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK 6 13102
B3B04PSA Akademické psaní 2C CS KZ 2 13104
B3B31EPO Elektronické prvky a obvody 4P+2L CS Z,ZK 6 13131
B3B31SSI Signály, systémy a inference 4P+2C CS Z,ZK 6 13131
B3B33ALP Algoritmy a programování 2P+2C CS Z,ZK 6 13133
B3B33ROB1 Robotika 2P+2L CS Z,ZK 6 13133
B3B33UROB Učení robotů 2P+2C CS Z,ZK 6 13133
B3B35MSD1 Modelování a simulace dynamických systémů 2P+2C CS Z,ZK 6 13135
B3B35RO1 Roboti 1P+3L CS KZ 4 13135
B3B38KDS Komunikace a distribuované systémy 4P+2L CS Z,ZK 6 13138
B3B38KDS1 Komunikace a distribuované systémy 4P+2L CS Z,ZK 6 13138
B3B38VSY1 Vestavné systémy 2P+2L CS Z,ZK 6 13138
B3M33MRS Multirobotické letecké systémy 2P+2L CS Z,ZK 6 13133
B3M33PKR Pokročilá kinematika robotů 2P+2C CS Z,ZK 6 13133
B3M35DRS Dynamika a řízení sítí 2P+2C CS Z,ZK 6 13135
B3M35HYS Hybridní systémy 2P+2C CS Z,ZK 6 13135
B3M35LSY1 Lineární systémy 4P+2C CS Z,ZK 6 13135
B3M35NES Nelineární systémy 2P+2C CS Z,ZK 6 13135
B3M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 2P+2C CS Z,ZK 6 13135
B3M35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK 6 13135
B3M35RSA Řídicí systémy automobilu 2P+2S CS Z,ZK 6 13135
B3M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK 6 13135
B3M37KIN Kosmické inženýrství 2P+2L CS Z,ZK 6 13137
B3M37LRS Letecké rádiové systémy 2P+2L CS Z,ZK 6 13137
B3M38DIT1 Diagnostika a testování 2P+2L CS Z,ZK 6 13138
B3M38POS Pokročilé senzory 2P+2L CS Z,ZK 6 13138
B3M38PSL1 Přístrojové systémy letadel 2P+2L CS Z,ZK 6 13138
B3M38ZDS1 Zpracování a digitalizace signálů 2P+2L CS Z,ZK 6 13138
B4B01DMA Diskrétní matematika 2P+2S CS Z,ZK 5 13101
B4B01JAG Jazyky, automaty a gramatiky 2P+2S CS Z,ZK 6 13101
B4B01NUM Numerické metody 2P+2C CS Z,ZK 6 13101
B4B17EAM Elektřina a magnetismus 2P+2C CS Z,ZK 6 13117
B4B33ALG Algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK 6 13133
B4B33RPH Řešení problémů a hry 2P+3C CS KZ 6 13133
B4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 2P+2C CS Z,ZK 6 13133
B4B35OSY Operační systémy 2P+2C CS Z,ZK 4 13135
B4B35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK 6 13135
B4B36SIN Softwarové inženýrství 3P+2S CS Z,ZK 6 13136
B4B38NVS Návrh vestavných systémů 2P+2L CS Z,ZK 6 13138
B4B39HRY Počítačové hry 2P+2C CS Z,ZK 6 13139
B4B39IUR Implementace uživatelských rozhraní 2P+2S CS Z,ZK 6 13139
B4M33DZO Digitální obraz 2P+2C CS Z,ZK 6 13133
B4M33PAL Pokročilá algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK 6 13133
B4M33TDV Trojrozměrné počítačové vidění 2P+2C CS Z,ZK 6 13133
B4M34ISC Integrované systémy na čipu 2P+2L CS Z,ZK 6 13134
B4M35PAG Paralelní algoritmy 2P+2S CS Z,ZK 6 13135
B4M35PAP Pokročilé architektury počítačů 2P+2C CS Z,ZK 6 13135
B4M36BSY Bezpečnost systémů 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B4M36DS2 Databázové systémy 2 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B4M36LUP Logické usuzování a programování 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B4M36MAS Výpočetní teorie her 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B4M36OSW Ontologie a sémantický web 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B4M36SAN Statistická analýza dat 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B4M36UIR Umělá inteligence v robotice 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B4M36ZKS Zajištění kvality software 2P+2C CS Z,ZK 6 13136
B4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 2P+2L CS Z,ZK 6 13138
B4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 2P+2C CS Z,ZK 6 13139
B4M39DPG Datové struktury počítačové grafiky 2P+2S CS Z,ZK 6 13139
B4M39GPU Obecné výpočty na grafických procesorech 1P+2C CS KZ 4 13139
B4M39MMA Multimédia a počítačová animace 2P+2L CS Z,ZK 6 13139
B4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 2P+2S CS Z,ZK 6 13139
B4M39PGR2 Programování grafiky 2 2P+2C CS Z,ZK 6 13139
B4M39PUR1 Psychologie v HCI 2P+2S CS Z,ZK 6 13139
B4M39RSO Realistická syntéza obrazu 2P+2C CS Z,ZK 6 13139
B4M39VG Výpočetní geometrie 2P+2S CS Z,ZK 6 13139
B5M99SCT Technologie pro Smart Cities 2P+1C CS Z,ZK 4 13138
B6B01MAA Matematická analýza 2P+2S+2D CS Z,ZK 5 13101
B6B01ZDM Základy diskrétní matematiky 2P+2S+2D CS Z,ZK 5 13101
B6B04PRE Prezentace 1P+1C CS KZ 3 13104
B6B16ISP Procesní řízení 2P+2S+2D CS Z,ZK 5 13116
B6B16MPR Metody pro plánování a rozhodování 2P+2S+2D CS Z,ZK 5 13116
B6B16ZMI Získávání marketingových informací 2P+2S+2D CS Z,ZK 5 13116
B6B16ZPD Základy podnikání 2P+2S+2D CS Z,ZK 5 13116
B6B32DSV Distribuované systémy a výpočty 2P + 2L + 4D CS Z,ZK 5 13132
B6B32KAB Kryptografie a bezpečnost 2P + 2L + 2D CS Z,ZK 5 13132
B6B32PSI Počítačové sítě 2P + 2C + 3D CS Z,ZK 5 13132
B6B32SOS Síťové operační systémy 2P + 2L + 2D CS Z,ZK 5 13132
B6B32ST2 Pokročilé síťové technologie 2P + 2C + 4D CS Z,ZK 5 13132
B6B32UOP Unixové operační systémy 2P + 2C + 2D CS KZ 4 13132
B6B34MK2 Mikrokontroléry 2P+2C CS Z,ZK 5 13134
B6B36EAR Enterprise architektury 2P+2C+2D CS KZ 5 13136
B6B36OMO Objektový návrh a modelování 2P+2C+4D CS Z,ZK 6 13136
B6B36PCC Programování v C/C++ 2P+2C+4D CS Z,ZK 5 13136
B6B36PM2 Řízení softwarových projektů 2P+2C+2D CS KZ 4 13136
B6B36ZSO Základy softwarových projektů 2P+2C+5D CS KZ 5 13136
B6B38ZPS Základy počítačových systémů 4P+2L+2D CS Z,ZK 6 13138
B6B39TDM 3D modelování 0P+4C+6D CS KZ 5 13139
B6B39ZMT Základy multimediální tvorby 4P+4L+2D CS KZ 3 13139
B6B39ZWA Základy webových aplikací 2P+2C+3D CS Z,ZK 5 13139
B9M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 2P+2C CS Z,ZK 4 13135
B9M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK 6 13135
B9M38AML Aerodynamika a mechanika letu 2P+4L CS Z,ZK 6 13138
B9M38LKS Letecké konstrukce a stavba letadel 3P+1C CS Z,ZK 5 13138
B9M38POL Pohony letadel 3P+1C CS Z,ZK 5 13138
B9M38PRM Projektové řízení a marketing 2P+1C CS Z,ZK 2 13138
BAB02CHE Chemie pro bioinženýrství 2P+1L CS Z,ZK 3 13102
BAB17EMP Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK 5 13117
BAB31AF1 Základy anatomie a fyziologie I. 2P+2L CS KZ 4 13131
BAB31GEN Genetika 2P CS ZK 3 13131
BAB31UBI Úvod do bioinženýrství 2P+2L CS KZ 4 13131
BAB31ZZS Základy zpracování signálů 2P+2C CS KZ 4 13131
BAB34BMS Biomedicínské senzory 2P+2L CS Z,ZK 4 13134
BAB34BSP Biomedicínské sensory prakticky 2P+2L CS KZ 4 13134
BAB34MNS Mikro a nanosystémy pro biomedicínu 2P+2L CS Z,ZK 4 13134
BAB37ZPR Základy programování 2P+2C CS Z,ZK 6 13137
BAM02BIO Biosenzory 2P+2L CS Z,ZK 6 13102
BAM02FPT Fyzika pro diagnostiku a terapii 2P+2L CS Z,ZK 6 13102
BAM17EMC Základy elektromagnetické kompatibility 2P+2L CS Z,ZK 6 13117
BAM31ADA Adaptivní metody zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK 6 13131
BAM31LET Lékařská technika 2P+2L CS Z,ZK 6 13131
BAM31MOA Modelování a analýza mozkové aktivity 2P+2C CS Z,ZK 6 13131
BAM31NPG Neurofyziologie 2P+2C CS Z,ZK 6 13131
BAM33ZMO Zpracování medicínských obrazů 2P+2C CS Z,ZK 6 13133
BAM38KLS Konstrukce lékařských systémů 2P+2L CS Z,ZK 6 13138
BBB37ZPR Základy programování 2P+2C CS KZ 6 13137
BBB39MM1 Multimédia 1 2P+2L CS Z,ZK 6 13139
BE0B02RM1 Review of Mathematics 1 4p+4s EN Z,ZK 8 13102
BE0B02RP1 Review of Physics 1 4p+4s EN Z,ZK 8 13102
BE0B16FI1 Philosophy 1 2P+2S EN KZ 4 13116
BE0B16MME Macro and Microekonomics 2P+2S EN Z,ZK 4 13116
BE0M16FIL Philosophy 2 2P+2S EN Z,ZK 5 13116
BE0M33BDT Big Data Technologies 2P+1C EN Z,ZK 4 13136
BE0M37FAV Physiology and modeling of hearing and vision 2P+2C+4D EN Z,ZK 6 13137
BE0M39PGR Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK 6 13139
BE1B14ZPO Fundametals of Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK 5 13114
BE1M13ASS Solar Systems Application 2P+2L EN Z,ZK 5 13113
BE1M13EKP Ecology and Materials 2P+2L EN Z,ZK 5 13113
BE1M13JAS1 Quality and Reliability 2P+2C EN Z,ZK 6 13113
BE1M14ESP Electric Machinery and Apparatus 2P+2L EN Z,ZK 5 13114
BE1M14REP Control and Regulation of Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK 5 13114
BE1M14SSE Machinery and Structures of Power Plants 2P+2C EN Z,ZK 5 13114
BE1M15DEE Distribution of Electrical Energy 2P+2S EN Z,ZK 5 13115
BE1M15ETT Electrical Heat 2P+2S EN Z,ZK 5 13115
BE1M15IAP Engineering Applications 2P+2C EN Z,ZK 5 13115
BE1M15PPE1 Elements and Operation of Electrical Power Systems 2P+2S EN Z,ZK 5 13115
BE1M15PRE1 Transmission and Distribution of Electricity 2P+2S EN Z,ZK 5 13115
BE1M16EKL Ecology and Economy 3P+1S EN Z,ZK 5 13116
BE1M16FIU Financial Accouting 2P+2S EN Z,ZK 5 13116
BE1M16MES Management and Economics of Power Systems 2P+2S EN Z,ZK 6 13116
BE1M16MNR Managerial Decision Making 2P+2C EN Z,ZK 5 13116
BE1M16OVY Operations Research 2P+2C EN Z,ZK 5 13116
BE1M16STA Statistical methods in economics 2P+2S EN Z,ZK 5 13116
BE2B17OKS Optical Communication Systems 2P+2C EN Z,ZK 4 13117
BE2B32DAT Data Networks 2P + 2L EN Z,ZK 4 13132
BE2B32DIT Digital Technique 2P + 2L EN Z,ZK 4 13132
BE2B32TSI Telecommunication Systems and Networks 2P + 2L EN KZ 4 13132
BE2B37ZST Principles of Studio Technology 2P+2L EN Z,ZK 4 13137
BE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK 5 13138
BE2M17MIOA Microwave Circuits 2P+2C EN Z,ZK 6 13117
BE2M17VOT Fiber Optic Technology 2P+2L EN Z,ZK 6 13117
BE2M31DSPA Digital Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK 6 13131
BE2M31SYN Synthesis of Audio Signals 2P+2C EN Z,ZK 6 13131
BE2M32DSAA Network Application Diagnostics 2P + 2C EN Z,ZK 6 13132
BE2M32DSVA Distributed Computing 2P + 2C EN Z,ZK 6 13132
BE2M32MKSA Mobile Networks 2P + 2L EN Z,ZK 6 13132
BE2M32PST Advanced Networking Technologies 2P + 2L EN Z,ZK 6 13132
BE2M32THOA Queueing Theory 3P + 1L EN Z,ZK 6 13132
BE2M34EZSA Electronic Security Systems 2P+2C EN Z,ZK 6 13134
BE2M34NSV VLSI System Design 2P+2L EN Z,ZK 6 13134
BE2M34PIOA Planar Integrated Optics 2P+2C EN Z,ZK 6 13134
BE2M34SIS Integrated System Structures 2P+2C EN Z,ZK 6 13134
BE2M34SST Solid State Physics 3P+1L EN Z,ZK 6 13134
BE2M34ZETA Custom Electronics Design 2P+2L EN KZ 6 13134
BE2M37ART Architecture of Radio Receivers and Transmitters 2P+2L EN Z,ZK 6 13137
BE2M37DKM Digital Communications 3P+1C EN Z,ZK 6 13137
BE2M37MAM Microprocessors 2P+2L EN Z,ZK 6 13137
BE2M37OBT Image Technology 2P+2L EN Z,ZK 6 13137
BE2M37RNVA Radio Navigation 2P+2L EN Z,ZK 6 13137
BE2M99ZVT Audio Technology 1 2P+2L EN Z,ZK 6 13137
BE3M04AWR Academic Writing 2C EN KZ 2 13104
BE3M04PSK Prezentační dovednosti 2C EN KZ 2 13104
BE3M33MRS Multirobotické letecké systémy 2P+2L EN Z,ZK 6 13133
BE3M33PKR Pokročilá kinematika robotů 2P+2C EN Z,ZK 6 13133
BE3M35DRS Dynamics and Control of Networks 2P+2C EN Z,ZK 6 13135
BE3M35HYS Hybrid Systems 2P+2C CS Z,ZK 6 13135
BE3M35LSY1 Linear Systems 3P+2S EN Z,ZK 6 13135
BE3M35NES Nonlinear Systems 2P+2C EN Z,ZK 6 13135
BE3M35OFD Estimation, Filtering and Detection 2P+2C EN Z,ZK 6 13135
BE3M35PSR Real-time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK 6 13135
BE3M35RSA Automotive Control Systems 2P+2S EN Z,ZK 6 13135
BE3M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK 6 13135
BE3M37KIN Space Engineering 2P+2L EN Z,ZK 6 13137
BE3M37LRS Aeronautical Radio Systems 2P+2L EN Z,ZK 6 13137
BE3M38DIT1 Diagnostics and Testing 2P+2L EN Z,ZK 6 13138
BE3M38POS Advanced sensors 2P+2L EN Z,ZK 6 13138
BE3M38PSL1 Aircraft Avionics 2P+2L EN Z,ZK 6 13138
BE3M38ZDS1 Signal processing and digitization 2P+2L EN Z,ZK 6 13138
BE4B35PSR Real-time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK 6 13135
BE4B39VGO Vytváření grafického obsahu 2P+2C+8D EN Z,ZK 6 13139
BE4M33DZO Digital Image 2P+2C EN Z,ZK 6 13133
BE4M33PAL Advanced Algorithms 2P+2C EN Z,ZK 6 13133
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK 6 13133
BE4M33TDV Three-dimensional Computer Vision 2P+2C EN Z,ZK 6 13133
BE4M34ISC Systems on Chip 2P+2L EN Z,ZK 6 13134
BE4M35PAG Parallel algorithms 2P+2S EN Z,ZK 6 13135
BE4M35PAP Advanced Computer Architectures 2P+2C EN Z,ZK 6 13135
BE4M36BSY Introduction to Computer Security 2P+2C EN Z,ZK 6 13136
BE4M36DS2 Database systems 2 2P+2C EN Z,ZK 6 13136
BE4M36LUP Logical Reasoning and Programming 2P+2C EN Z,ZK 6 13136
BE4M36MAS Computational Game Theory 2P+2C EN Z,ZK 6 13136
BE4M36SAN Statistical data analysis 2P+2C EN Z,ZK 6 13136
BE4M36UIR Artificial Intelligence in Robotics 2P+2C EN Z,ZK 6 13136
BE4M36ZKS Software Quality Assurance 2P+2C EN Z,ZK 6 13136
BE4M38KRP Computer Communication Interfaces 2P+2L EN Z,ZK 6 13138
BE4M39APG Algorithms of Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK 6 13139
BE4M39DPG Data Structures for Computer Graphics 2P+2S EN Z,ZK 6 13139
BE4M39NUR User Interface Design 2P+2S EN Z,ZK 6 13139
BE4M39VG Computational Geometry 2P+2S EN Z,ZK 6 13139
BE5B01DMG Discrete Mathematics and Graphs 3P+1S EN Z,ZK 5 13101
BE5B01LAL Linear Algebra 4P+2S EN Z,ZK 8 13101
BE5B01MA1 Calculus 1 4P+2S EN Z,ZK 7 13101
BE5B01PRS Probability and Statistics 4P+2S EN Z,ZK 7 13101
BE5B02PH2 Physics 2 3P+1L+2C EN Z,ZK 7 13102
BE5B13MVE Materials for Power Electrical Engineering 2P+2L EN Z,ZK 5 13113
BE5B16EPD Business Economics 2P+2S EN KZ 4 13116
BE5B17EMT Electromagnetic Field Theory 3P+2C EN Z,ZK 6 13117
BE5B32PKS Computer and Communication Networks 2P + 2C EN Z,ZK 6 13132
BE5B33ALG Algorithms 2P+2C EN Z,ZK 6 13133
BE5B33PRG Programming Essentials 2P+2C EN Z,ZK 6 13133
BE5B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK 6 13133
BE5B35LSP Logic Systems and Processors 3P+2L EN Z,ZK 6 13135
BE5B38SME Sensors and Measurement 4P+2L EN Z,ZK 6 13138
BE5B99CPL C Programming Language 2P+2C+5D EN Z,ZK 6 13136
BE5B99PRO Project 2P+2S+6D EN Z 10 13116
BE6B32SOS Network Operating Systems 2P + 2L + 2D EN Z,ZK 5 13132
BE9M04AKP Academic Writing 2C EN KZ 2 13104
BE9M04PRE Presentation Skills 2C EN KZ 2 13104
BE9M35OFD Estimation, Filtering and Detection 2P+2C EN Z,ZK 4 13135
BE9M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK 6 13135
BE9M38LKS Aircraft Structures and Materials 3P+1C EN Z,ZK 5 13138
BE9M38POL Aircraft Propulsion 3P+1C EN Z,ZK 5 13138
BE9M38PRM Project Management and Marketing 2P+1C EN Z,ZK 2 13138
BE9M38PSL Aircraft Avionics 2P+2L EN Z,ZK 6 13138
BEAM02BIO Biosensors 2P+2L EN Z,ZK 6 13102
BEAM02FPT Physics for Diagnostics and Therapy 2P+2L EN Z,ZK 6 13102
BEAM17EMC Introduction to Electromagnetic Compatibility 2P+2L EN Z,ZK 6 13117
BEAM33ZMO Medical Image Processing 2P+2C EN Z,ZK 6 13133
BEAM38KLS Construction of Medical Systems 2P+2L EN Z,ZK 6 13138
BEV002AKA Acoustic Applications 2P+2L EN KZ 4 13102
BEV002FPL Solid State Physics 2P+2C EN Z,ZK 5 13102
BEV002ZIP Environmental Science 2P EN ZK 2 13102
BEVB13NNT Nanotechnology 2P+2L EN Z,ZK 4 13113
BEVB14MIS Microprocessors for Power Systems 2P+2L EN Z,ZK 5 13114
BEVB14ZVE Power Electronics 2P+2L EN Z,ZK 4 13114
BV002AKA Akustické aplikace 2P+2L CS KZ 4 13102
BV002FC Fyzikální čtvrtky 2P CS Z 1 13102
BV002FEN Fyzika pro elektroenergetiku 2P+2C CS Z,ZK 4 13102
BV002FPL Fyzika pevných látek 2P+2C CS Z,ZK 5 13102
BV002PT Praktická typografie 2P CS ZK 2 13102
BV002TF1 Teoretická fyzika 1 3P+1C CS Z,ZK 4 13102
BV002ZIP Životní prostředí 2P CS ZK 2 13102
BVB13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 2P+2L CS KZ 4 13113


Stránka vytvořena 24.07.2024 11:00:01, zimní semestr 2024/2025 (B241)