Popis předmětu - B0B16ET1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B16ET1 Etika 1
Role:PV, P, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Slámečka V. Zakončení:KZ
Přednášející:Slámečka V. Kreditů:4
Cvičící:Slámečka V. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B16ET1

Anotace:

Poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především jim nabídnout návody k řešení nejrůznějších situací lidského života. Nedílnou součástí předmětu jsou i diskuse, ve kterých mohou studenti reagovat nejen na probranou látku, ale i na aktuální otázky, které doba přináší a hledat na ně společně odpovědi.

Osnovy přednášek:

1. Etika jako filozofická disciplína, dějiny oboru
2. Fundamentální etika, základní kategorie etiky
3. Zdroje a obsah lidského jednání, pravidla správného jednání
4. Přirozený, pozitivní a vložený zákon jako zdroje norem mravnosti, svědomí
5. Svobodný mravní čin, ctnost jako návyk v dobrém jednání
6. Mravní selhání, hřích, neřest jako návyk ve zlém jednání
7. Vztah člověka k přesažným a metafyzickým skutečnostem a jeho projevy
8. Etika mezilidských vztahů: přátelství, láska, manželství, rodina
9. Vztahy jedince ke společnosti a státu, lidská práva, diskriminace, revoluce
10. Vztahy člověka k životu vůbec a zvlášt k lidskému životu a zdraví
11. Sexuální etika
12. Hospodáská etika: majetek, formy jeho nabývání a vlastnictví
13. Vědecká a výzkumná práce, technický pokrok
14. Problematika pravdy v lidském životě

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Vladimír Slámečka, Manažerská etika, Nakladatelství VUT, Praha 2012
2. Karl-Heinz Peschke, Křesťanská etika, Vyšehrad, Praha 2004
3. Aristoteles: Etika Nikomachova, REZEK, Praha 2013
4. Jiljí Píkaský, Učebnice základu etiky, KN, Kostelní Vydí2000
5. Helmut Weber, Všeobecná morální teologie, Praha: Zvon. 1998
6. Arno Anzenbacher, Úvod do etiky, Academia, Praha 2001
7. Jií Skoblík: Přehled křesťanské etiky, KAROLINUM, Praha 2005

Požadavky:

Každý posluchač vypracuje seminární práci podle předem stanovených pravidel. https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 6
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy P 6
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru P 6
BPOI2_2016 Internet věcí P 6
BPOI3_2016 Software P 6
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika P 6
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru V 6
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika V 6
BPOI3_2018 Software V 6
BPOI2_2018 Internet věcí V 6
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd V 6
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru P 6
BPOES Před zařazením do oboru V
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru V 6
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P 1
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P 1
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P 1
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru V 6
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management PV 1
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika PV 1
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru PV 1
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 6


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)