Popis předmětu - B2M37MOTA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M37MOTA Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Fliegel K. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Fliegel K. Kreditů:6
Cvičící:Fliegel K. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M37MOTA

Anotace:

Výklad je zaměřen na nejnovější oblasti obrazové techniky a videotechniky, které aplikačně prostupují téměř všechny oblasti technické praxe související s interakcí s lidským pozorovatelem. Významná část látky je věnována metodám zpracování obrazového signálu a hlavním hardwarovým i softwarovým funkčním blokům souvisejících systémů. Cílem laboratorních úloh je praktické procvičení pokročilých metod snímání, zpracování a reprodukce obrazové informace. Vzhledem k mimořádně rychlému rozvoji této oblasti je obsah přednášek průběžně inovován.

Osnovy přednášek:

1. Lineární algebra pro zpracování vícerozměrných signálů, maticová reprezentace obrazu, spektrální reprezentace.
2. Multiškálové zpracování obrazu, pyramidální dekompozice, spojitá a diskrétní vlnková transformace.
3. Lidský vizuální systém, vlastnosti a modely.
4. Problematika reálných snímacích soustav a jejich přenosové vlastnosti.
5. Modelování obrazových signálů, základní modely šumu, metody rekonstrukce obrazu, potlačování šumu.
6. Superrozlišení (super-resolution), komprimované snímání (compressed sensing).
7. Snímání a reprodukce obrazu s vysokým dynamickým rozsahem (HDR).
8. Snímání a zpracování světelného pole, plenoptická kamera.
9. Paralelizace algoritmů zpracování obrazu, využití GPU.
10. Principy reprodukce 3D obrazu, stereoskopie, volumetrické zobrazování, digitální holografie.
11. Televizní systémy s vysokým rozlišením (HDTV, UHDTV), vysokým snímkovým kmitočtem (HFR) a rozšířeným barevným gamutem (WCG).
12. Projekční technika, záznam a reprodukce obrazu v digitální kinematografii (DCI).
13. Kolorimetrie v obrazové technice a správa barev.
14. Snímání a zpracování vědeckých obrazových dat v astronomii a biomedicíně.

Osnovy cvičení:

1. Maticová reprezentace pro vícerozměrné obrazové signály. Spektrální reprezentace obrazu.
2. Subjektivní a objektivní metody pro hodnocení kvality obrazu.
3. Metody doostřování obrazu.
4. Metody superrozlišení (super-resolution) pro následné zpracování obrazu.
5. Snímání a přenos obrazu s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). Zadání semestrálních projektů.
6. Snímání a přenos stereoskopického obrazu.
7. Paralelizace vybraných algoritmů zpracování obrazu, využití GPU.
8. Měření přenosových vlastností digitálního fotoaparátu.
9. Měření vlastností fotografických filtrů.
10. Měření parametrů obrazového snímače.
11. Snímání a předzpracování vědeckých obrazových dat v astronomii a biomedicíně.
12. Práce na semestrálních projektech.
13. Prezentace semestrálních projektů.
14. Zápočtový test, zápočty.

Literatura:

[1] Gonzalez, R. C., Woods, R. E., Digital image processing, Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2007.
[2] Gonzalez, R. C., Woods, R. E., Eddins, S. L., Digital image processing using MATLAB, Natick: Gatesmark, 2009.
[3] Woods, J. W., Multidimensional signal, image, and video processing and coding, Amsterdam: Academic Press, 2012.
[4] Milanfar, P., Super-resolution imaging, Boca Raton: CRC, 2011.
[5] Bovik, A. C., Handbook of image and video processing, Amsterdam: Elsevier, 2005.
[6] Cristobal, G., Schelkens, P., Thienpont, H., Optical and digital image processing: fundamentals and applications, Weinheim: Wiley, 2011.
[7] Dufaux, F., Pesquet-Popescu, B., Cagnazzo, M., Emerging technologies for 3D video: creation, coding, transmission and rendering, Chichester: Wiley, 2013.
[8] Mrak, M., Grgić, M, Kunt, M., High-quality visual experience: creation, processing and interactivity of high-resolution and high-dimensional video signals, Heidelberg: Springer, 2010.
[9] Reinhard, E., High dynamic range imaging: acquisition, display, and image-based lighting, Burlington: Morgan Kaufmann/Elsevier, 2010.
[10] Poynton, C., Digital video and HDTV algorithms and interfaces, Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2003.

Požadavky:

Předpokládá se znalost lineární algebry, matematické analýzy a analýzy signálů a soustav.

Klíčová slova:

Snímání obrazu, zpracování obrazu, komprese obrazu, obrazové snímače.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK3_2018 Fotonika PV 3
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů PV 3
MPBIO1_2018 Bioinformatika PV


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)