Popis předmětu - B1B15EN2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B15EN2 Elektroenergetika 2
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Doležel I., Müller Z. Kreditů:5
Cvičící:Čerňan M., Doležel I., Müller Z., Votava J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B15EN2

Anotace:

Předmět je zaměřen na termodynamické procesy v tepelných elektrárnách, seznamuje se základními energetickými bilancemi a strukturou výrobních zdrojů. Ve druhé části předmětu jsou studenti seznámeni s problematikou izolačních vysokonapěťových systémů a jejich testování. Dále je diskutována problematika přepětí v elektroenergetických systémech.

Osnovy přednášek:

1. Typy elektroenergetických zdrojů, termodynamické zákony a děje
2. Termodynamické oběhy
3. Možnosti zvyšování účinnosti elektrárenských oběhů
4. Energetické bilanční rovnice prvků tepelné elektrárny
5. Technologické okruhy tepelných elektráren
6. Jaderné reaktory a elektrárny
7. Elektrické části elektrárenských bloků, struktura a dimenzování vlastní spotřeby
8. Vodní elektrárny a obnovitelné zdroje elektrické energie
9. Izolační vysokonapěťové systémy a jejich vlastnosti
10. Zkušebny vysokých napětí a napěťové testy
11. Přepětí, koordinace izolace
12. Provozní a atmosférická přepětí
13. Ochrany proti přepětí
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod, bezpečnost v laboratoři
2. Základní pojmy, denní diagram zatížení, sestavování čáry trvání výkonu a čáry výroby
3. Termodynamika, h-s diagram
4. Termodynamické oběhy
5. Energetické bilance I 6. Energetické bilance II
7. Vlastní spotřeba elektráren
8. Technologické okruhy elektráren
9. Obnovitelné zdroje
10. Test
11. Simulace provozu elektrárny
12. Přepětí při vllnových pochodech na vedení
13. Měření na svodičích přepětí
14. Zápočet, opravný test

Literatura:

[1] Dočekal A., Bouček S.: Elektrárny II, ČVUT, Praha, 1998
[2] Doležal J., Bouček S., Šťastný J.: Jaderné a klasické elektrárny, ČVUT, Praha, 2011
[3] Hasman T.: Přepětí v elektroenergetických soustavách, ČVUT, Praha, 2004
www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management P 5
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika P 5
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru P 5
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P 5
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P 5
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P 5


Stránka vytvořena 19.5.2024 15:50:46, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)