Popis předmětu - B2B32STE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B32STE Síťové technologie
Role:PV, P Rozsah výuky:2P + 2C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Boháč L. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Boháč L., Hampl P., Pravda I. Kreditů:4
Cvičící:Boháč L., Hampl P., Pravda I. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B32STE

Anotace:

Cílem předmětu je rozvinout do hlubších detailů základní znalosti získané v povinném předmětu Datové sítě. Studenti pochopí principy různých metod přístupu ke sdílenému médiu, detaily funkce technologie Ethernet, Wifi sítí a v neposlední řadě i teorii a praktické použití směrovacích algoritmů v datových sítích. Dále se seznámí se širší problematikou virtualizace sítě, kvalitou služby, překladem adres a speciálními sítěmi pro distribuci obsahu a systémy rozložení aplikační zátěže. Neopomíjenou problematikou bude také vysvětlení principů zajištění vyšší úrovně robustnosti sítě před výpadky.

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvinout do hlubších detailů základní znalosti získané v povinném předmětu Datové sítě. Studenti pochopí principy různých metod přístupu ke sdílenému médiu, detaily funkce technologie Ethernet, Wifi sítí a v neposlední řadě i teorii a praktické použití směrovacích algoritmů v datových sítích. Dále se seznámí se širší problematikou virtualizace sítě, kvalitou služby, překladem adres a speciálními sítěmi pro distribuci obsahu a systémy rozložení aplikační zátěže. Neopomíjenou problematikou bude také vysvětlení principů zajištění vyšší úrovně robustnosti sítě před výpadky

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu. Zopakování základních pojmů, RM-OSI model
2. Analýza metod přístupu k přenosovému médiu (náhodné a deterministické)
3. Architektura lokální datové sítě Ethernet, fyzické vrstvy, hardwarové funkce, čipy
4. Wifi sítě s distribuovaným a centrálním řízením, datové sítě reálného času
5. Virtualizace lokální datové sítě
6. Architektura a návrh moderních přístupových sítí. Metropolitní síť Ethernet
7. Metody zajištění vyšší spolehlivosti lokálních sítí, rozložení zátěže
8. Protokoly spojové vrstvy v rozsáhlých sítích a jejich virtualizace
9. Základní principy směrování v IP sítích, architektury směrovačů a vícevrstvých přepínačů, sítě v datových centrech
10. Distribuovaný Bellman Ford algoritmus použitý ve směrovacím protokolu RIP
11. Distribuovaný Dijkstra algoritmus ve směrovacím protokolu OSPF
12. Překlad adres a filtrování provozu na síťové a transportní vrstvě
13. Zajištění kvality přenosu dat v IP sítích, třídy služeb
14. Inteligentní rozlehlé datové sítě, sítě pro zajištění distribuovaného obsahu (CDN) a rozdělení aplikační zátěže (ADN)

Osnovy cvičení:

1. Úvod do obsluhy používaných zařízení
2. Omnet++
3. Realizace a ověření korektní funkce virtuální přepínané lokální sítě
4. Řešení projektu
5. Realizace a ověření korektní funkce SPT protokolu u přepínané lokální sítě
6. Řešení projektu
7. Realizace směrované sítě a ověření její korektní funkce, statické směrování
8. Řešení projektu, Kontrolní test
9. Realizace směrované sítě a ověření její korektní funkce, OSPF směrování
10. Řešení projektu
11. Realizace směrované sítě s překladem adres
12. Řešení projektu, Kontrolní test
13. Prezentace výsledků projektu, zápočet

Literatura:

Dye M., McDonald R.: Network Fundamentals, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press, 2007, ISBN: 1-58713-203-6 Graziani R., Johnson A.: Routing Protocols and Concepts, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press, 2007, ISBN: 1-58713-204-4 Lewis W.: LAN Switching and Wireless, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press, 2008, ISBN: 1-58713-202-8

Požadavky:

znalosti na úrovni předmětu Datové sítě

Klíčová slova:

OSPF, RIP, CDN, WIFI, Ethernet, RM-OSI, ADN

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru PV 5
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 5


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)