Popis předmětu - BEAM38KLS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BEAM38KLS Construction of Medical Systems
Role:PV, PS Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:EN
Garanti:Holub J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Holub J. Kreditů:6
Cvičící:Holub J. Semestr:Z

Anotace:

General principles and design and construction of medical devices and systems. Technical standards and requirements for the design, construction and operation of medical electrical appliances. Classification classes of instruments. Electromagnetic Compatibility of Medical Devices. Modern component base. Design and construction of basic blocks of medical devices.

Osnovy přednášek:

1. Technical standards requirements, general structure of the medical device, instrument classes, parameters and design process
2. Modern component base, features, selection and application recommendations
3. Design and construction of basic electronic functional blocks of medical devices
4. Measurement amplifiers
5. Measurement converters
6. Electromagnetic Compatibility of Medical Devices
7. Power circuits, interconnection, cables and connections, parasitic links and transmissions, shielding, interference methods
8. Interconnection of analog device blocks - signal levels, linearity, interference. Switching and coupling circuits
9. Advanced analog-to-digital conversion methods, circuits
10. Digital-analog converters, signal reconstruction
11. Mechanical design, design, cooling and instrumentation
12. Systems for computer support of design of measuring instruments, virtual measuring devices
13. Summary, conclusions
14. Spare

Osnovy cvičení:

Laboratory exercises:
1. Methods of galvanic separation used in medical devices
2. Analogue filters for biosignals, design, implementation and measurement
3. Suppression of consistent interference with amplifiers
4. Suppression of alternating interference in analogue and digital circuits
5. Medium and Effective Value Converters, Nonlinear Amplifiers.
6. Frequency signal filtration, filters with switched capacitors
7. Insulating amplifier
8. Project assignment - Design of the block of the measuring instrument, verification of the model, comparison with the parameters of the professional device
9. Project solution - design
10. Project - model I 11. Project - model II
12. Project - comparison of parameters with professional solutions
13. Evaluation of results
14. Assessment

Literatura:

[1] Kimmel, W.D., Gerke, D.D.: Electromagnetic Compatibility in Medical Equipment. Piscataway: IEEE Press. 1995

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEBIO4_2018 Signal Processing PV 3
MEBIO2_2018 Medical Instrumentation PS 3
MEBIO1_2018 Bioinformatics PV 3
MEBIO3_2018 Image Processing PV 3


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)