Popis předmětu - B0B04B1K

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet
Role:P Rozsah výuky:0C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Juna Jennings P. Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:0
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B04B1K

Anotace:

Angličtina B1 - klasifikovaný zápočet, korekvizita ke zkoušce B2 Aby mohl student postoupit do následující úrovně B2, ověří si katedra jazyků jeho dosavadní znalost angličtiny. Tyto znalosti nabyl 1. dosažením 81% a více u rozřazovacího testu, 2. úspěšným absolvováním přípravných kurzů úrovně B1 nebo B2 (tj. B1-2, B2-1 nebo B2-2) nebo 3. absolvováním KZ v zápočtovém týdnu příslušného semestru. Studentům, kteří si nechávají uznat mezinárodní certifikát, bude tento předmět uznán, musí ho však mít zapsaný v KOSu. KZ má formu písemného testu na úrovni B1 SERRR, vycházející z materiálů pro kurzy úrovně B1.

Cíle studia:

Ověření středoškolské úrovně znalostí angličtiny, tj. úrovně B1 SERR.

Obsah:

Ověření středoškolské úrovně znalostí angličtiny, tj. úrovně B1 SERR.

Osnovy přednášek:

není, nejde o vyučovaný předmět

Osnovy cvičení:

není, předmět nemá cvičení

Literatura:

Studijní literatura: povinná - materiály K 13104 http://jazyky.fel.cvut.cz Kay, S., Jones, V.: Inside Out SB Elementary doporučená - Murphy, R.: Essential English Grammar (1.díl) kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

Požadavky:

nejsou

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru P
BKSIT Před zařazením do oboru P
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru P
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika P
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru P
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika P
BPOI3_2018 Software P
BPOI2_2018 Internet věcí P
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd P
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru P
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management P
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru P
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru P
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru P
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika P
BPOI3_2016 Software P
BPOI2_2016 Internet věcí P
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy P
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru P
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru P
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P
BPSIT3_2021 Business informatics P
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)