Popis předmětu - B1M13EKP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M13EKP Ekologie a materiály
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kudláček I. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Dzurňák B., Horynová E., Kudláček I., Weinzettel J. Kreditů:5
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M13EKP

Anotace:

Elektrotechnické technologie z pohledu ekologie. Ekologické hodnocení jednotlivých druhů povrchových ochran. Ekologické aspekty ochranných systémů používaných v elektrotechnice. Prognózování ekologických dopadů elektrotechnické výroby. Ekodesignový návrh elektrotechnického výrobku. Zásady pro návrh el. výrobku do ztížených provozních prostředí. Likvidace elektrotechnického odpadu.

Cíle studia:

Získat základní znalosti o ekologicky nezávadných technologiích a úpravě el. zařízení do ztížených prostředích.

Osnovy přednášek:

1. Ekologické aspekty elektrotechnické výroby
2. Vliv průmyslových výrob na základní ekologické faktory.
3. Průmyslová výroba jako zdroj plynných exhalátů.
4. Průmyslová výroba jako zdroj odpadních vod.
5. Průmyslová výroba jako zdroj odpadů.
6. Degradační působení provozního prostředí.
7. Korozní znehodnocování.
8. Fotochemická degradace.
9. Degradační působení prachu.
10. Degradační působení vlhkosti
11. Ekologie a jakost
12. Ekologicky orientované řízení podniku (EMS, EIA).
13. Ekologicky šetrný výrobek, ekodesign.
14. Vztahy mezi ekologií a ekonomií

Osnovy cvičení:

1. Seznámení se s programem cvičení.
2. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.
3. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.
4. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.
5. Ideový rozklad zadaného výrobku.
6. Ideový rozklad zadaného výrobku.
7. Seznámení se s programem GaBi.
8. Seznámení se s programem GaBi.
9. Práce na projektu.
10. Práce na projektu.
11. Prezentace semestrální práce.
12. Prezentace semestrální práce.
13. Prezentace semestrální práce.
14. Zápočet.

Literatura:

Guinée J., B. a kol.:Handbook on Life Cycle Assessment. Kluwer Academic Publishers Dordrecht, the Netherlands, 2002 Kudláček I.: Úprava elektrotechnických zařízení do ztížených provozních prostředí, Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-01-03304-X 2005 Kreislová K.: Dočasná protikorozní ochrana, SVUOM s.r.o. 2008, ISBN 978-80903933-2-5 Kočí V.: Posuzování životního cyklu, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2009, ISBN: 978-80-86832-42-5 Kompendium ochrany kvality ovzduší, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2009, ISBN: 978-80-86832-38-8

Požadavky:

Student je povinen zúčastňovat se cvičení a vypracovat projekt se zaměřením na úpravu el. zařízení do ztíženého provozního prostředí.

Poznámka:

Ecology of materials and processes Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

ekodesign, LCA, ochranný povlak, dočasná ochrana, čistá produkce

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2018 Elektrické pohony PZ 1
MPEEM3_2018 Technologické systémy PZ 1
MPEEM2_2018 Elektroenergetika PZ 1


Stránka vytvořena 27.1.2023 17:50:44, semestry: Z,L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)