Popis předmětu - B1M13EKP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M13EKP Ekologie a materiály
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kudláček I. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Dzurňák B., Horynová E., Kudláček I., Weinzettel J. Kreditů:5
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M13EKP

Anotace:

Degradační působení provozního prostředí. Elektrotechnické technologie z pohledu ekologie. Ekologické hodnocení jednotlivých druhů povrchových ochran. Ekologické aspekty ochranných systémů používaných v elektrotechnice. Ekodesignový návrh elektrotechnického výrobku. Zásady pro návrh el. výrobku do ztížených provozních prostředí. Likvidace elektrotechnického odpadu.

Cíle studia:

Získat základní znalosti o degradační působení provozního prostředí a ekologicky nezávadných technologiích používaných při úpravě el. zařízení do ztížených prostředích.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu - provozní prostředí
2. Vlhkostní znehodnocování
3. Korozní znehodnocování
4. Degradace plastů,
5. Teplotní degradace
6. Degradace vyvolaná prachem
7. Materiály pro moderní el. zařízení
8. Úprava el. zařízenído ztíženého prpvozního prostředí
9. Vybrané typy povrchových ochran
10. Ověřování vlivu prostředí na el. zařízení
11. Environmentalní politika (EMS, EIA, ekologicky šetrný výrobek)
12. Recyklace
13. Ekodesign
14. Metodika LCA

Osnovy cvičení:

1. Úvod do cvičení
2. Planetární energetická bilance, cyklus uhlíku
3. LCA programu OpenLCA
4. LCA I. (modelování)
5. LCA II. (modelování)
6. LCA prezentace výsledků
7. LABI.
8. LAB II.
9. LAB III.
10. LAB IV.
11. LAB V.
12. Náhradní termín
13. Zápočet

Literatura:

https://13ekp.fel.cvut.cz/doku.php Guinée J., B. a kol.:Handbook on Life Cycle Assessment. Kluwer Academic Publishers Dordrecht, the Netherlands, 2002 Kudláček I.: Úprava elektrotechnických zařízení do ztížených provozních prostředí, Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-01-03304-X 2005 Kreislová K.: Dočasná protikorozní ochrana, SVUOM s.r.o. 2008, ISBN 978-80903933-2-5 Kočí V.: Posuzování životního cyklu, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2009, ISBN: 978-80-86832-42-5 Kompendium ochrany kvality ovzduší, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2009, ISBN: 978-80-86832-38-8

Požadavky:

Student je povinen zúčastňovat se cvičení a vypracovat projekt se zaměřením na úpravu el. zařízení do ztíženého provozního prostředí nebo LCA rozklad.

Poznámka:

Ecology of materials and processes Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

ekodesign, LCA, ochranný povlak, dočasná ochrana, čistá produkce

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2018 Elektrické pohony PZ 1
MPEEM3_2018 Technologické systémy PZ 1
MPEEM2_2018 Elektroenergetika PZ 1


Stránka vytvořena 16.6.2024 17:51:33, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)