Popis předmětu - A0B04KS2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04KS2 Španělská konverzace 2
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Jennings P., Lisá D., Lukešová A., Novotná T. Semestr:*

Webová stránka:

http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/S/A0B04KS2/

Anotace:

Kurz je určen pokročilým zájemcům o španělštinu. Přihlásit se mohou studenti se znalostí jazyka na úrovni A2/B1 evropského referenčního rámce. Je vhodný pro studenty, kteří španělštinu studovali na střední nebo jazykové škole, případně mají za sebou pobyt ve španělsky mluvící zemi a chtějí své znalosti upevnit a prohloubit. Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

Cíle studia:

Uchazeči by po absolvování kurzu měli být schopni komunikovat ve španělštině s použitím složitějších výrazových prostředků, reprodukovat slyšený text, souvisle hovořit na dané téma. V menší míře se procvičuje gramatika.

Obsah:

Rámcové pokrytí slovní zásoby a konverzačních témat na úrovni B1/B2 společného evropského referenčního rámce.

Osnovy přednášek:

Reálie Španělska a Hispánské Ameriky. Zlepšení komunikačních schopností. Použití gramatiky v praxi. Slovní zásoba: -geografie -ekologie -historie -kultura, umění -nespisovná španělština -univerzita -lidské tělo, zdraví -jídlo -bydlení

Osnovy cvičení:

1. - Španělsko.
2. - Hispánská Amerika.
3. - Příroda. Životní prostředí.
4. - Hudba. Tanec.
5. - Cestování.
6. - Zvyky a tradice.
7. - Kultura.
8. - Historie.
9. - Film.
10. - Bydlení.
11. - Zdraví. Lidské tělo.
12. - Nespisovná španělština.
13. - Univerzita.
14. - Jídlo.

Literatura:

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 2. a 3. díl, Klett nakladatelství, Praha 2010.
O. Macíková/L.Mlýnková: Domluvíte se španělsky?, NS Svoboda 2008

Požadavky:

Doporučená vstupní znalost jazyka na úrovni A2-B1 evropského referenčního rámce.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Klíčová slova:

španělština, konverzace, pokročilí

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BPOES Před zařazením do oboru V
BKSIT Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 20.4.2024 11:50:27, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)