Popis předmětu - B3B38VSY1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3B38VSY1 Vestavné systémy
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Fischer J., Petrucha V. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Fischer J., Petrucha V. Kreditů:6
Cvičící:Drozd S., Fischer J., Petrucha V., Špaček M., Tomlain J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B38VSY

Anotace:

Předmět je orientován na prostředky, komponenty a řešení vestavných systémů, s mikrořadiči s jádrem ARM Cortex-M. Po úvodních úlohách v rámci lab. studenti řeší dva menší a dva větší projekty vest. systému s mikrořadičem a dalšími elektronickými bloky na nepájivém kontaktním poli.. Projekty zahrnují programovou i obvodovou realizaci.

Obsah:

Předmět je orientován na prostředky, komponenty a řešení vestavných systémů, s mikrořadiči s jádrem ARM Cortex-M. Po úvodních úlohách v rámci lab. studenti řeší dva menší a dva větší projekty vest. systému s mikrořadičem a dalšími elektronickými bloky na nepájivém kontaktním poli.. Projekty zahrnují programovou i obvodovou realizaci.
1. Struktura a funkční bloky vestavného systému
2. Architektura mikrořadiče ARM Cortex – M, tvorba programu, ladění
3. ARM Cortex – M, vlastnosti jako architektury RISC, instrukční sada a její využití
4. Komunikace se vstupy a výstupy mikrořadiče ARM Cortex M4 ve verzi STM32
5. Čísla, jejich reprezentace, výpočty; průměrování a číslicová filtrace pro potlačení šumů
6. Základní logické obvody pro vestavné systémy (hradla, registry, čítače…)
7. Logické obvody CMOS, základní rysy a vlastnosti, způsoby nasazení
8. Polovodičové paměti, druhy, vlastnosti, funkce, použití
9. Externí sběrnice mikrořadiče, vstup a výstup dat; systém přerušení ARM Cortex M
10. Převodníky A/D a D/A, jejich využití; základní verze vestavného systému pro regulátor
11. Programovatelné V/V obvody, čítačové jednotky, řadiče DMA
12. Sériová rozhraní mikrořadičů SPI, I2C, I2S,...,
13. Dohlížecí obvody, monitorovací a napájecí obvody vestavných systémů
14. Komunikace vestavného systém s obsluhou, ovládací a zobraz. prvky; ovládání výkon. akčních členů

Osnovy přednášek:

1. Struktura a funkční bloky vestavného systému
2. Architektura mikrořadiče ARM Cortex – M, tvorba programu, ladění
3. ARM Cortex – M, vlastnosti jako architektury RISC, instrukční sada a její využití
4. Komunikace se vstupy a výstupy mikrořadiče ARM Cortex M4 ve verzi STM32
5. Čísla, jejich reprezentace, výpočty; průměrování a číslicová filtrace pro potlačení šumů
6. Základní logické obvody pro vestavné systémy (hradla, registry, čítače…)
7. Logické obvody CMOS, základní rysy a vlastnosti, způsoby nasazení
8. Polovodičové paměti, druhy, vlastnosti, funkce, použití
9. Externí sběrnice mikrořadiče, vstup a výstup dat; systém přerušení ARM Cortex M
10. Převodníky A/D a D/A, jejich využití; základní verze vestavného systému pro regulátor
11. Programovatelné V/V obvody, čítačové jednotky, řadiče DMA
12. Sériová rozhraní mikrořadičů SPI, I2C, I2S,...,
13. Dohlížecí obvody, monitorovací a napájecí obvody vestavných systémů
14. Komunikace vestavného systém s obsluhou, ovládací a zobraz. prvky; ovládání výkon. akčních členů

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Yiu, J.: The Definitive Guide to ARM Cortex -M3, M4 Processors,, 2014, ISBN-13: 978-0124080829 (Dostupná pro uživatele NTK na http://www.sciencedirect.com.ezproxy.techlib.cz/science/book/9780124080829
2. Brown, G.: Discovering the STM32 Microcontroller, 2016, na: http://www.cs.indiana.edu/~geobrown/book.pdf
3. Bindal, A.: Electronics for Embedded Systems, Springer,2017, ISBN 978-3-319-39439-8, dostupné přes ČVUT na: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-39439-8

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 5


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)