Popis předmětu - B0B04B11

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B04B11 Anglický jazyk B1-1
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:0
Cvičící:Havlíčková M., Jennings P., Procházková H. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B04B11

Anotace:

Cílem je prohloubení a rozšíření základních znalostí obecné angličtiny a zvládnutí základů odborného jazyka, práce s textem, rozšíření slovní zásoby, porozumění mluvené angličtině.

Cíle studia:

dostat se na úroveň státní maturity B1

Obsah:

První část dvoudílného kurzu, který studentovi umožňuje dostat se na úroveň státní maturity B1 SERR, se kterou se počítá při jeho nástupu do studia.

Osnovy přednášek:

Week 1 Introduction, General Information on Studies, Libraries Czech Technical University G - General Revision (Verbs, Nouns, Word Order, Questions etc.) HW: Prepare text "History of Video and Computer Games" Week 2 History of Video and Computer Games G - Past Simple, Past Continuous HW: Prepare text "Measurements and Conversion" Week 3 Measurements and Conversions G - Direct and Indirect Questions HW: Prepare text "Computers" Week 4 Computers G - Adjectives and Adverbs Week 5 Revision for the Midterm Test G - Past Simple x Present Perfect Simple / Continuous Week 6 Midterm Test (45 min) G - Phrasal Verbs HW: Prepare text "Robotics" Week 7 Robotics G - Modals HW: Prepare text "Lasers" Week 8 Lasers G - Tenses Expressing the Future HW: Prepare text "Energy" Week 9 Energy G - Time Clauses HW: Prepare text "Tracking" Week 10 Tracking G - Countables and Uncountables G - Gerunds and Infinitives after Need/Used Week 11 Revision for the Final Test Week 12 Final Term Test (90 min) Week 13 Spare Week Week 14 Final Test Checking, Credits

Osnovy cvičení:

Week 1 Introduction, General Information on Studies, Libraries Czech Technical University G - General Revision (Verbs, Nouns, Word Order, Questions etc.) HW: Prepare text "History of Video and Computer Games" Week 2 History of Video and Computer Games G - Past Simple, Past Continuous HW: Prepare text "Measurements and Conversion" Week 3 Measurements and Conversions G - Direct and Indirect Questions HW: Prepare text "Computers" Week 4 Computers G - Adjectives and Adverbs Week 5 Revision for the Midterm Test G - Past Simple x Present Perfect Simple / Continuous Week 6 Midterm Test (45 min) G - Phrasal Verbs HW: Prepare text "Robotics" Week 7 Robotics G - Modals HW: Prepare text "Lasers" Week 8 Lasers G - Tenses Expressing the Future HW: Prepare text "Energy" Week 9 Energy G - Time Clauses HW: Prepare text "Tracking" Week 10 Tracking G - Countables and Uncountables G - Gerunds and Infinitives after Need/Used Week 11 Revision for the Final Test Week 12 Final Term Test (90 min) Week 13 Spare Week Week 14 Final Test Checking, Credits

Literatura:

[1] Soubor materiálů K 13104 na serveru - http://jazyky.feld.cvut.cz

Požadavky:

Pro získání zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních (tolerují se dvě absence za semestr) a úspěšné absolvování zápočtových testů. Absence je nutno omlouvat neprodleně a prokazatelným způsobem (email apod.), na pozdější nebo nedoložené omluvy nelze brát zřetel. v případě přechodu na online výuku se mohou podmínky změnit.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru V
BPEK_2018 Před zařazením do oboru V
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika V
BPOI3_2018 Software V
BPOI2_2018 Internet věcí V
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd V
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru V
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management V
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru V
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru V
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru V
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru V
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika V
BPOI3_2016 Software V
BPOI2_2016 Internet věcí V
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru V
BPEK_2016 Před zařazením do oboru V
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management V


Stránka vytvořena 29.5.2024 12:50:51, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)