Popis předmětu - A6M33ZPP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M33ZPP Základy první pomoci
Role:  Rozsah výuky:2S
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Macků D. Zakončení:Z
Přednášející:Macků D. Kreditů:1
Cvičící:Macků D. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/A6M33ZPP

Anotace:

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí správně naučit poskytovat základní první pomoc

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33ZPP Na první úvodní přednášce se studenti s přednášejícím dohodnou na termínech následujících seminářů.

Cíle studia:

Cvičení jsou koncipovaná tak aby připravili studenty na zvládání emergentních situací. Po absolvování kurzu jsou studenti schopni zvladat neokladné situace jako jsou dušení, krvácení, zlomeniny aj.

Osnovy přednášek:

- Scénař emergentních situacích - Šok, bezvědomí, mdloba - Umělé dýchání - Dušení - Kardiovakulární emergentní situace - Rány a krvácení - Zlomeniny, vyklubení, podvrknutí - Popáleniny - Úrazy hlavy a páteře - Asthma, alergie a otravy - Poranění očí - Omrzliny, hypotermie - Úžeh, úpal - Kardiopulmonální resuscitace

Osnovy cvičení:

- Scénař emergentních situacích - Šok, bezvědomí, mdloba - Umělé dýchání - Dušení - Kardiovakulární emergentní situace - Rány a krvácení - Zlomeniny, vyklubení, podvrknutí - Popáleniny - Úrazy hlavy a páteře - Asthma, alergie a otravy - Poranění očí - Omrzliny, hypotermie - Úžeh, úpal - Kardiopulmonální resuscitace

Literatura:

Základy anesteziologie a neodkladné péče: Pachl J. a kol., Praha, Karolinum První pomoc: Zeman M., 2. doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, cop. 1998 První pomoc pro každého: Michal Petržela, Praha, Grada 2007 Jiří Štětina a spol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí, Praha, Grada 2000 Jan Bydžovský: První pomoc, Praha, Grada 2004

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních

Klíčová slova:

první pomoc, život ohrožující situace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)