Popis předmětu - BE2M99ZVT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE2M99ZVT Audio Technology 1
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:EN
Garanti:Husník L. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Husník L., Jiříček O., Rund F. Kreditů:6
Cvičící:Husník L., Jandák V., Jiříček O., Rund F. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE2M99ZVT

Anotace:

The course provides fundamentals of physical acoustics and acoustic measurement, including problems of noise from technical and perceptional point of view. In the second part principles of electroacoustic and electromechanical transducers are explained along with their analysis. Principles of audio compressing systems and spatial sound processing are also treated. .

Cíle studia:

The course is aimed at fundamental knowledge in audio engineering.

Osnovy přednášek:

1. Acoustic waves in gases and liquids
2. Acoustic waves in solid state
3. Elementary sound sources
4. Acoustic waveguides
5. Acoustical measurement, sound level meter, acoustic intensity and power
6. Noise, physiological, psychoacoustical and technical aspects
7. Electrodynamic and electromagnetic transducers
8. Piezoelectric and electrostatic transducers
9. Acoustic transmitters, loudspeakers and loudspeaker systems
10. Acoustic receivers, microphones
11. Calibration of electroacoustic transducers and other electroacoustic measurements
12. Measurement and analysis of linear and nonlinear acoustic systems
13. Lossy and lossless sound compressions
14. Spatial sound processing

Osnovy cvičení:

1. Introduction, seminar on sound propagation
2. Introduction to lab excercises
3. Eigenmodes measurement
4. Measurement of electrodynamic loudspeaker parameters
5. Calibration of earphones on the artificial ear
6. Electrostatic calibration
7. Seminar - electrodynamic loudspeaker in a box
8. Transfer function measurement using EASERA
9. Implementation of sweep method in Matlabu
10. Implementation of MLSSA method in Matlabu
11. Compressed signal quality evaluation
12. Implementation of sound compression method in Matlabu
13. Consultation/back-up for the length of the semester
14. Credit

Literatura:

[1] Kuttruff, H.: Acoustics, Taylor and Francis 2007
[2] Beranek, L.L., Vér, I.L.: Noise and vibration control engineering, John Wiley & Sons, Inc. New York, 2006.

Požadavky:

Students should master knowledge of maths, physics, signal theory and electric circuits theory at the bachelor state exam level.

Klíčová slova:

acoustics, electroacoustics, audio signal processing

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEK2_2018 Audiovisual Technology and Signal Processing P 1


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)