Popis předmětu - A5M15ES1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M15ES1 Elektrické světlo 1
Role:PV Rozsah výuky:2P+1S
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:Žák P. Kreditů:4
Cvičící:Bálský M., Kozlok M., Žák P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M15ES1

Anotace:

A5M15ES1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A5M15ES1

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy osvětlování interiérů, a to jak z hlediska tvorby vhodného světelného prostředí, optimalizace spotřeby energie tak i z hlediska vzájemného vlivu světelně technických zařízení a dalších složek mikroklimatu interiérů. Studenti se seznámí s důležitými světelně technickými veličinami a jejich měřením, se základními postupy návrhu soustav umělého osvětlení, s parametry a provozními vlastnostmi světelných zdrojů a svítidel a rovněž s principy řízení a ovládání osvětlovacích soustav v různých typech vnitřních prostorů.

Osnovy přednášek:

1. Úvod. Záření. Světlo. Fyziologie zrak. systému a proces vidění.
2. Světelně technické pojmy, veličiny a jednotky.
3. Světelně technické vlastnosti materiálů. Prostorové charakteristiky osvětlení.
4. Základy fotometrie.
5. Základy nauky o barvě. Index podání barev. Základy kolorimetrie.
6. Teplotní světelné zdroje. Výbojové světelné zdroje. Předřadná zařízení.
7. Indukční výbojky. Světelné diody LED. Svítidla.
8. Zásady osvětlování interiérů.
9. Osvětlovací soustavy. Metody výpočtu osvětlovacích soustav. Odhad příkonu. Toková metoda.
10. Bodová metoda výpočtu osvětlovacích soustav. Bodové zdroje a svítidla přímkového typu. Princip pro obdélník.
11. Výpočet toku svítidel. Mnohonásobné odrazy.
12. Řízení provozu osvětlovacích soustav. Energetická náročnost osvětlovacích soustav.
13. Zápočtový test

Osnovy cvičení:

1. Základní příklady výpočtu světelně technických veličin.
2. Laboratorní úloha - měření světelného toku.
3. Laboratorní úloha - měření prostorového rozložení svítivosti.
4. Semetrální práce - návrh osvětlovací soustavy učebny výpočetním programem.
5. Semetrální práce - návrh osvětlovací soustavy učebny výpočetním programem - konzultace a odevzdání.
6. Bodová metoda výpočtu osvětlovacích soustav, dělení svítidel.
7. Klasifikace

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB_2020 Před zařazením do oboru PV 1
MPIBNEW Před zařazením do oboru PV 1


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)