Popis předmětu - B1M14EPT1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M14EPT1 Elektrické pohony a trakce
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:Lettl J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bauer J., Lettl J. Kreditů:5
Cvičící:Bauer J., Baum F., Lipčák O. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M14EPT1

Anotace:

<b>První část předmětu je zaměřena na základy dimenzování elektrických pohonů se střídavými motory při různých způsobech napájení a různých typech zatížení, jejich spolehlivost, provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu a pro speciální účely i potřebnou technickou dokumentaci.</b> V druhé části jsou studenti seznámeni s matematickým modelováním, strategiemi řízení (vektorové řízení, přímé řízení momentu) a základními technikami odhadování parametrů asynchronního motoru. <strong>Dále je proveden rozbor řízení a nelineárního chování dvouúrovňového napěťového střídače osazeného prvky IGBT jakožto nejčastěji používaného napájecího měniče pro asynchronní motory.</strong>

Osnovy přednášek:

1. Dimenzování a návrh pohonů s asynchronními motory
2. Dimenzování pohonu s asynchronním motorem napájeným z měniče kmitočtu
3. Pohony s ventilátorovou charakteristikou
4. Elektrické pohony v prostředí s nebezpečím výbuchu
5. Spolehlivost elektrických pohonů
6. Elektrické pohony pro speciální účely
7. Technická dokumentace
<strong>8.Matematický model asynchronního motoru</strong>
9. Náhradní schémata, měření parametrů
10. Vektorová regulace
11. Frekvenční měnič a jeho řízení, zkreslení výstupního napětí
12. Přímé řízení momentu
13. Bezsenzorové řízení a odhadování parametrů
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Bezpečnost práce, náplň cvičení, požadavky na protokoly, hodnocení práce
2. Zadání 1. úlohy: Modelování regulovaného stejnosměrného cize buzeného motoru
3. Řešení 1. úlohy
4. Zadání 2. úlohy: Modelování asynchronního motoru napájeného ze sítě
5. Řešení 2. úlohy
6. Řešení 2. úlohy
7. Měření 3. úlohy: Trakční vlastnosti elektromobilu
8. Zadání 4. úlohy: Modelování vektorové regulace asynchronního motoru
9. Řešení 4. úlohy
10. Řešení 4. úlohy
11. Zadání 5. úlohy: Modelování přímého řízení momentu asynchronního motoru
12. Řešení 5. úlohy
13. Řešení 5. úlohy
14. Kontrola vypracovaných protokolů, zápočet

Literatura:

[1] Studijní materiály na serveru Moodle. Dostupné z: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4205
[2] J. Javurek. Regulace moderních elektrických pohonu. Praha: Grada, 2003.
[3] K. Zeman, Z. Peroutka, M. Janda. Automatická regulace pohonů s asynchronními motory. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004.
[4] P. Kobrle, J. Pavelka. Elektrické pohony a jejich řízení. V Praze: České vysoké učení technické, 2016.
[5] J. Balátě. Automatické řízení. 2. přeprac. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004.
[6] N.P. Quang, J. Dittrich, Vector Control of Three-Phase AC Machines: System Development in the Practice. 1. Aufl. ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag; 2008.
[7] P. Vas, Sensorless Vector and Direct Torque Control. Oxford, Oxford University Press, 1998.
[8] M. Popescu, Induction Motor Modelling for Vector Control Purposes, Helsinki University of Technology, Laboratory of Electromechanics, Report, Espoo 2000, 144 p.
[9] B. K. Bose, Modern power electronics and ac drives. PHI Learning Private Limited, New Jersey, 2013.
[10] M. Sokola, “Vector Control of Induction Machines Using Improved Models,” Ph.D. dissertation, Liverpool John Moores University, Liverpool, 1998.
[11] P. Vas, Parameter Estimation, Condition Monitoring, and Diagnosis of Electrical Machines. Oxford, U.K.: Clarendon, 1993.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu: samostatné vypracování laboratorních úloh, získání minimálně 50 % z celkového počtu bodů.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2018 Elektrické pohony PZ 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)