Popis předmětu - BE5B17EMT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE5B17EMT Electromagnetic Field Theory
Role:PV Rozsah výuky:3P+2C
Katedra:13117 Jazyk výuky:EN
Garanti:Škvor Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Macháč J., Škvor Z. Kreditů:6
Cvičící:Hazdra P., Macháč J., Škvor Z. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE5B17EMT

Anotace:

This course presents fundamentals of electromagnetic field theory and its applications. Analysis methods proper for static, stationary as well as dynamic fields and waves in free space and on basic transmission lines are presented as well. This course provides students with physics - based wiev on studied effects, which is applied then on engineering problems. At the end of the course, all effects should not only be described, but quantified as well. Basic knowledge and insight into communication devices, systems and techniques is provided, applicable not only to systems currently taught in other courses, but to future systems as well.

Cíle studia:

To make students aware of basic principles of electromagnetism.

Obsah:

Electromagnetic field theory.

Osnovy přednášek:

1. Basic principles, field sources, charge(s) and current(s).
2. Field caused by charges, Laplace and Poisson equation, polarisation, capacity.
3. Magnetic field caused by steady current. Self and mutual inductance.
4. Magnetic circuit analysis, ferromagnetics.
5. Induction law. Nonstationary fields. Maxwell equations, practical explanation.
6. Energy and force contained in/caused by electromagnetic field
7. Electromagnetic wave, wave equation and its solution in the case of planar harmonic wave
8. Planar waves in lossy media, waves at planar interfaces, Snell's law
9. Poynting theorem. Fields and waves in conductive media.
10. Analytic and numeric analysis and its applications
11. Guided waves, transmission lines and its parameters, transmission, reflection, impedance
12. Smith chart, parameters on display and its application in impedance matching
13. TEM transmission lines, coaxial, Lecher ad other line types
14. Waveguide with rectangular crossection, parameters, modes, resonators.

Osnovy cvičení:

1. Basic principles, field sources, charge(s) and current(s).
2. Field caused by charges, Laplace and Poisson equation, polarisation, capacity.
3. Magnetic field caused by steady current. Self and mutual inductance.
4. Magnetic circuit analysis, ferromagnetics.
5. Induction law. Nonstationary fields. Maxwell equations, practical explanation.
6. Energy and force contained in/caused by electromagnetic field
7. Electromagnetic wave, wave equation and its solution in the case of planar harmonic wave
8. Planar waves in lossy media, waves at planar interfaces, Snell's law
9. Poynting theorem. Fields and waves in conductive media.
10. Analytic and numeric analysis and its applications
11. Guided waves, transmission lines and its parameters, transmission, reflection, impedance
12. Smith chart, parameters on display and its application in impedance matching
13. TEM transmission lines, coaxial, Lecher ad other line types
14. Waveguide with rectangular crossection, parameters, modes, resonators.

Literatura:

1. Hayt, W., Buck, J. Engineering Electromagnetics, 9-th ed., McGraw-Hill 2019
2. Iskander, M. F. : Electromagnetic Fields and Waves, Prentice hall, Englewood Cliffs 1992

Požadavky:

Vector and differential calculus.

Klíčová slova:

electromagnetics

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEECS Před zařazením do oboru PV 3
BPEECS_2018 Před zařazením do oboru PV 3


Stránka vytvořena 19.5.2024 15:50:46, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)