Popis předmětu - A8B14ADP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B14ADP Algoritmizace a programování
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vítek S. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Havlíček R., Vítek S., Zděnek J. Kreditů:5
Cvičící:Havlíček R., Vítek S. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8B14ADP

Anotace:

Cíl předmětu: Naučit studenty algoritmizovat základní i pokročilejší počítačové úlohy a naprogramovat je v jazyku C. Předmět je zaměřen na procedurální programování. Probírají se: Struktura počítače, proměnné, datové typy, deklarace, operátory, výrazy, příkazy, funkce, předávání parametrů, pole, ukazatele, struktury, metodika překladu a ladění programů, funkce preprocesoru, makra, podmíněný překlad, standardní knihovny, specifika programování systému přerušení počítače a metodika ladění programů.

Osnovy přednášek:

1. Systémová struktura počítače, procesor, paměti, periferní zařízení
2. Systém přerušení, zpracování asynchronních událostí
3. Algoritmy, programy, programovací jazyky, jazyk C
4. Proměnné, typy, operátory, výrazy, příkazy, vstup a výstup
5. Řízení běhu programu, řídící struktury
6. Struktura programu v C, podprogramy a funkce
7. Předávání parametrů (hodnotou, odkazem), reentrantní funkce
8. Procedurální programování
9. Pole, struktury a uniony
10. Ukazatele a ukazatelová aritmetika
11. Soubory, standardní knihovny
12. Algoritmy vyhledávání a řazení, rekurze
13. Preprocesor, podmíněný překlad, makra, hlavičkové soubory
14. Specifika programování vestavěných (Embedded) systémů

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Kernighan, B.W. - Ritchie, D.M.: Programovací jazyk C, Computer Press, Brno 2006. ISBN: 9788025108970
2. Harbison, S.P.- Steele, G.L.: A Reference Manual 5th ed. Prentice Hall 2002. ISBN: 978-0130895929
3. Herout, P.: Učebnice jazyka C. 6. vyd. Kopp 2010. ISBN: 978-80-7232-383-8
4. Herout, P.: Učebnice jazyka C - 2.díl, 4. vyd. Kopp 2010. ISBN: 978-80-7232-367-8
5. Wróblenski, P.-Michalek, M.-Kiszka, B: Algoritmy. Datové struktury a programovací techniky. Computer
Press, 2004. ISBN: 80-251-0343-9

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES_2020 Před zařazením do oboru P 1
BPOES Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 12.6.2024 17:51:12, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)