Popis předmětu - B6B39TDM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B39TDM 3D modelování
Role:V, PV Rozsah výuky:0P+4C+6D
Katedra:13139 Jazyk výuky:
Garanti:Sedláček D. Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:Sedláček D. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B39TDM

Anotace:

Studenti praktickou cestou získají potřebné znalosti pro vytváření geometrie 3D modelů (polygonální, Nurbs a subdividion technika modelování), nastavení materiálů a světel a vytvoření krátkého animovaného filmu. Dále si vyzkouší práci se zařízením pro záznam tvaru objektu (3D laser scanner) a pro záznam pohybu postavy (Motion Capture).

Cíle studia:

Předmět je kurz profesionální aplikace Maya používané v obasti produkce, post-produkce, architektuře a dalších oblastech zabývajících se 3D grafikou. V rámci kurzu si studenti osvojí zásady práce s aplikací a získají dovednosti, které uplatní při přípravě dat pro multimediální aplikace.

Osnovy přednášek:

Výuka probíhá formou 4-hodinového kurzu, kdy lektor v první půli předvádí probírané téma a studenti podle něj opakují. V druhé půlce studenti samostatně pracují na úkolu pro procvičení probraného tématu a ve zbylém čase pracují na vlastních semestrálních úlohách. Lektor je přítomen po celou dobu a radí studentům při samostatné práci.
1. Uživatelské rozhraní, filosofie modelování.
2. Polygonální modelování, operace nad vrcholy, hranami a tělesy.
3. Texturování, světlo, materiály.
4. Základy animace.
5. Odevzdání 1. Úlohy
6. Polygonální modelování - další techniky, úprava 3D skenu.
7. Subdivision, modelování postupným dělením.
8. NURBS, operace nad křivkami a plochami.
9. NURBS - pokročilejší operace.
10. Pokročilejší práce s UV, Rendering
11. Animace II, deformátory
12. Inverzní kinematika.
13. dynamika, particles - dle zájmu.
14. REZERVA

Osnovy cvičení:

1. Uživatelské rozhraní, filosofie modelování
2. Polygonální modelování, operace nad vrcholy, hranami a tělesy.
3. Nastavení kamery a Render v MAYA-software
4. Základy animace
5. zadání 2. úlohy
6. 3D skenování
7. Subdivision, modelování postupným dělením. Zadání 2. semestrální úlohy.
8. NURBS, operace nad křivkami a plochami.
9. NURBS - pokročilejší operace.
10. Rendering - orientovaný na MentalRay, více průchodový render
11. Záznam pohybu postavy
12. Inverzní kinematika.
13. konzultace, odevzdání
14. rezerva

Literatura:

Doporučená literatura:
1. Chris Maraffi: Maya Character Creation: Modeling and Animation Controls, New Riders Press; 1st edition, 2003.
2. Jason Osipa: Stop Staring: Facial Modeling and Animation Done Right, Sybex Inc., 2003.

Požadavky:

Předmět vysvětluje vše potřebné od základu, na studenty tedy nejsou kladeny žádné požadavky.

Poznámka:

Stránky předmětu na: https://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

Maya, 3D modelování, Rendering, Polygonální modelování, Materiály, Textury

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru PV 5
BKSIT Před zařazením do oboru PV 5
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PV 5
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu PV 5
BPSIT Před zařazením do oboru V 5


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)