Zahraniční cesty a návštěvy

  • Podpora internacionalizace fakulty
  • Podpora stáží zahraničních doktorandů na FEL
    Fakulta podpoří příchozí doktorandy částkou 10 000/měsíc. Pokud bude hostitelská katedra prokazatelně mít studenta z čeho platit (např. MC grant), katedra peníze dostane na podporu své činnosti. Jinak je dostane příslušný student na stipendiu. Podmínkou je délka stáže minimálně 30 dnů. Opatření má za cíl posílit internacionalizaci. Žádost
  • Alfresco/VVZS/Zahranici/
  • Aplikace Zahraniční cesty PES

Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk