Popis předmětu - A1B37KEL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1B37KEL Komunikace a elektronika
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Dobeš J. Zakončení:KZ
Přednášející:Dobeš J., Ulovec K. Kreditů:4
Cvičící:Dobeš J., Puričer P., Ulovec K. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B37KEL

Anotace:

Účelem předmětu je získání základního přehledu ze souvisejících oborů komunikace a elektronika. V první části se studenti seznámí se základy komunikace, s principy nejdůležitějších analogových a digitálních modulací a se základní koncepcí radiových systémů. Poté se studenti seznámí se základními prvky, zapojeními a funkčními bloky elektroniky. Závěrečná část je věnována výkladu základních obvodů radiotechniky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B37KEL

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B37KEL

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat základní informace z oborů komunikace a elektronika a souvislostí mezi nimi.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy z komunikace, obecné schéma a kapacita komunikačního systému
2. Analogové modulace, modulace amplitudová, kmitočtová, fázová. Spektra, energetické poměry
3. Impulsní modulace v základním pásmu a s nosnými kmitočty. Spektra, konstelační diagramy
4. Mobilní komunikační systémy, základní princip radiové navigace
5. Rozhlasové a televizní systémy
6. Základní popis vedení, datové přenosy bezdrátové a po vedení, přenosy dat po silnoproudých rozvodech
7. Pasivní prvky v elektronice, filtry, transformátory
8. Aktivní prvky v elektronice, základní zapojení a funkční bloky s aktivními prvky
9. Zesilovače stejnosměrné, v základním pásmu, vysokofrekvenční
10. Oscilátory nízkofrekvenční a vysokofrekvenční
11. Modulátory a demodulátory
12. Rázující generátory, zdroje klasické a spínané
13. Směšovače, superhet s jedním a dvojitým směšováním, přijímače ZIF a NZIF
14. Technologie a parametry vysílačů a přijímačů

Osnovy cvičení:

MĚŘENÍ:
1. Úvod do laboratoří
2. Přenos amplitudově modulovaného signálu rezonančním zesilovačem ve třídách A, AB, B, C
3. Měření na vysílači zemské digitální televize
4. Měření na směšovači s mezifrekvenčním filtrem
5. Experiment se vzorkováním a rekonstrukcí signálu
6. Měření základních parametrů rádiového přijímače
7. Návrh, konstrukce a měření RC oscilátoru
8. Experiment se softwarovým rádiem
SEMINÁŘE:
9. Kapacita komunikačního kanálu
10. Amplitudová modulace - spektrum, energetická účinnost
11. Frekvenční modulace - spektrum, preemfáze, deemfáze
12. Pulsní modulace na nosné vlně, PCM/PSK, šířka pásma
13. Tranzistorový stupeň, přizpůsobení
14. Superhet - zrcadlový signál, dvojí směšování

Literatura:

1. J. Dobeš, V. Žalud: Moderní radiotechnika, BEN - technická literatura, Praha 2006.
2. G.V. Vendelin, A.M.Pavio, U.L. Rohde, Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques, John Wiley & Sons, New Jersey 2005.
3. D.K. Misra, Radio-Frequency and Microwave Communication Circuits Analysis and Design, 2001.
4. Y. Sun, Wireless Communication Circuits and Systems, IEE, London 2004.

Požadavky:

http://radio.feld.cvut.cz/courses/A1B37KEL/index_d.php http://radio.feld.cvut.cz/personal/dobes2/dobes.en.pdf

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

Komunikace, elektronika, modulace, analogové modulace, digitální modulace, oscilátory, zesilovače, modulátory, mobilní komunikace, OFDM, digitální televize

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)