Popis předmětu - B4M38KRP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů
Role:PO Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Novák J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Novák J. Kreditů:6
Cvičící:Sobotka J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M38KRP

Anotace:

Posluchači se seznámí s funkčními principy komunikačních rozhraní počítačů a vestavných systémů včetně konstrukce k nim připojitelných periferií. Důraz je kladen zejména na vybrané typy rozhraní osobních počítačů (USB, PCI, PCI Express, .), metalických i bezdrátových počítačových (standardy IEEE802.x) a senzorových sítí a vybraných průmyslových rozhraní (EIA-485, EIA-232, CAN, LIN ...). V projektově orientovaných laboratorních cvičeních se studenti naučí praktické postupy implementace moderních rozhraní s využitím jak integrovaných komunikačních řadičů, tak i řadičů ve formě IP funkcí pro FPGA, a jejich programové obsluhy na straně počítače i samotného periferního zařízení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat znalosti nezbytné pro návrh a implementaci prostředků pro komunikaci vestavných systémů (počítačů) mezi sebou prostřednictvím vhodných typů rozhraní a sítí.

Osnovy přednášek:

1. Paralelní a sériová vysokorychlostní rozhraní, fyzikální limity
2.-4.  PCI a PCI Express, funkční principy, optimalizace transakcí, QoS
5. Implementace PCI a PCI Express zařízení
6. Rozhraní USB - funkční principy
7. Rozhraní USB - embedded Master, USB on the go
8. Technicko-ekonomické parametry variant implementace I/O rozhraní a periferií
9. Ovladače I/O zařízení pro OS Windows a Linux
10. Rozhraní IEEE802.3, podpora VLAN, auto-negotiation, PoE
11.-13.  Průmyslová komunikační rozhraní EIA-485, EIA-232, CAN, LIN ...
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod, představení laboratorních projektů, volba projektu
2. Seznámení se s vývojovými nástroji, orvní projekt
3. Práce na projektu (USB, Ethernet, WiFi, ZigBee, ...)
4. Práce na projektu
5. Práce na projektu
6. Práce na projektu
7. Práce na projektu
8. Prezentace stavu řešení projektu, dílčí hodnocení
9. Práce na projektu
10. Práce na projektu
11. Práce na projektu
12. Práce na projektu
13. Práce na projektu
14. Prezentace výsledků, zápočet

Literatura:

Zurawski, R.: Networked Embedded Systems, CRC Press 2009, ISBN-13: 978-1439807613

Požadavky:

Základní znalosti architektury počítačů, vestavných systémů a programování v jazyce C, případně C++.

Klíčová slova:

rozhraní počítačů, vestavný systém, komunikace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI4_2018 Počítačové inženýrství PO 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)