Popis předmětu - BE1M15PRE1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M15PRE1 Transmission and Distribution of Electricity
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13115 Jazyk výuky:EN
Garanti:Müller Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Müller Z., Musil L. Kreditů:5
Cvičící:Ahmad I., Ghanem S., Müller Z., Musil L. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE1M15PRE1

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s vybranými tématy týkající se přenosových a rozvodných soustav, zejména s řešením ustálených stavů sítí, jejich doprovodnými technickými aspekty a možnostmi tyto stavy řídit. Dále se předmět věnuje chování synchronních generátorů v různých provozních stavech.

Osnovy přednášek:

1. Výpočet ustálených chodů v ES
2. Optimální rozdělení výkonů zdrojů v ES
3. Proudová zatížitelnost venkovních vedení
4. Elektromagnetické pole venkovních vedení
5. Řízení toků činných a jalových výkonů v ES
6. Systémy FACTS v elektroenergetice - principy
7. Systémy FACTS v elektroenergetice - aplikace pro řízení v ES
8. Phase-shifting transformátory, stejnosměrné přenosy (HVDC) v ES
9. Mechanika venkovních vedení
10. Elektromagnetické vazby v synchronním stroji
11. Provozní stavy synchronního stroje
12. Elektromagnetické jevy v ES
13. Elektromechanické jevy v ES
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Saadat, H.: Power System Analysis. McGraw-Hill, New York, 2011. Acha, E..: Three-phase Power System Analysis. A D Publishing, New York 2015. Hingorani, N.G., Gyugyi, L.: Undestanding FACTS. IEEE Press, 2000. Weedy, B.M. a kol: Electric Power Systems. Wiley 2012. Machowski, J..: System Dynamics: Modeling, Simulation, and Control of Mechatronic Systems. Wiley, 2012, www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM2_2018 Electrical Power Engineering PZ 3
MEEEM1_2018 Electrical Drives PZ 3
MEEEM3_2018 Technological Systems PZ 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)