Popis předmětu - BE3M38POS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE3M38POS Advanced sensors
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:EN
Garanti:Platil A. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Platil A. Kreditů:6
Cvičící:Dressler M., Janošek M. Semestr:Z

Anotace:

Overview of sensors of physical quantities used in industry and research and associated methods of signal processing. Students will gain advanced knowledge of sensors and methods of signal processing. They will gain practical experience with measurement of physical quantities with various types of sensors.

Obsah:

Stručná anotace předmětu Předmět poskytuje přehled senzorů fyzikálních veličin používaných v průmyslu a výzkumu a metod zpracování signálu. Studenti si osvojí pokročilé znalosti o senzorech a metodách zpracování senzorových signálů. Získají praktickou zkušenost s měřením fyzikálních veličin pomocí různých druhů senzorů.

Osnovy přednášek:

1. Physical principles of sensors, basic parameters and techniques of signal processing.
2. Materials for sensors. MEMS technology. Modeling and design of sensors.
3. Principles and applications of precise magnetic sensors.
4. Sensors for measurement of velocity, acceleration and vibrations.
5. Calibration and testing of sensors, evaluation of uncertainties.
6. Methods of reducing uncertainties. Noise and its measurement.
7. Correlation and coherent methods of sensor signal processing, filtration and data fusion.
8. Contactless sensors of electrical current.
9. Medical imaging, tomography. Sensors for medical diagnostics.
10. Applications of sensors in automotive and airspace technology.
11. Security applications of sensors. Sensors for virtual reality and navigation.
12. Sensors for industry and environmental monitoring.
13. Applications of sensors in geophysics, prospection and archaeology.
14. Intelligent sensors, sensor networks and systems.

Osnovy cvičení:

Cvičení mají výhradně laboratorní charakter. Během nich si studenti vyzkouší sestavit pokročilé měřicí obvody pro významné typy senzorů, změřit jejich charakteristiky a spočítat nejistoty měření.

Literatura:

Required: Fraden J.: Handbook of Modern Sensors. 5th ed. Springer 2016, ISBN 9783319193021. Available online for CTU students. Recommended: Pallás-Areny R., Webster J.G.: Sensors and Signal Conditioning, 2nd Edition, Wiley 2012. ISBN 9781118585931.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)