Popis předmětu - BV002PT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BV002PT Praktická typografie
Role:  Rozsah výuky:2P
Katedra:13102 Jazyk výuky:CS
Garanti:Brothánek M. Zakončení:ZK
Přednášející:Brothánek M. Kreditů:2
Cvičící:Brothánek M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BV002PT

Anotace:

Předmět je určen všem zájemcům o hlubší poznání typografických zásad, jejich historického vzniku a praktického významu. Student těchto znalostí využije při jakémkoliv psaném projevu (referáty, semestrální projekty, bakalářská a diplomová práce apod.) a ve své další publikační činnosti (sborníky, odborné časopisy). Předmět rozšiřuje látku z některých jiných předmětů, jako např. Prezentační dovednosti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B02PT

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M02PT

Cíle studia:

Cílem je rozšíření znalostí posluchačů o problematiku typografie především českého jazyka a rozdíly některých cizích, především anglického. Kromě tištěného dokumentu, včetně jeho přípravy pro kvalitní tisk, se předmět částečně zabývá i sazbou elektronických dokumentů a prezentací.

Obsah:

Obsah jednotlivých přednášek vychází z osnovy:
1. Historie knihtisku
2. Tiskařské technologie - historie a současnost
3. Písma, fonty
4. Kniha - jednotlivé části, zrcadlo sazby
5. Pravidla řádkového a stránkového zlomu
6. Pravidla hladké sazby
7. Pravidla hladké sazby
8. Pravidla technické sazby
9. Odlišnosti cizojazyčné sazby
10. Korektura
11. Akcidenční sazba, speciální prvky
12. Barvy, barevný prostor, ICC profily
13. Předtisková příprava

Osnovy přednášek:

1. Historie knihtisku
2. Tiskařské technologie - historie a současnost
3. Písma, fonty
4. Kniha - jednotlivé části, zrcadlo sazby
5. Pravidla řádkového a stránkového zlomu
6. Pravidla hladké sazby
7. Pravidla hladké sazby
8. Pravidla technické sazby
9. Odlišnosti cizojazyčné sazby
10. Korektura
11. Akcidenční sazba, speciální prvky
12. Barvy, barevný prostor, ICC profily
13. Předtisková příprava
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

předmět má pouze přednášky.

Literatura:

Kočička, P., Blažek, F., Mohelská, L.: Praktická typografie, Computer Press, 2000. Dvořáková Z.: DTP a předtisková příprava, Computer Press, 2008. Smékal, J.: PostScript a PDF, Grafie CZ, 2002. odkaz na učební texty na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BV002PT

Požadavky:

Požadavky jiných návazných znalostí nejsou.

Poznámka:

Practical Typography

Klíčová slova:

typografie; prezentace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)