Popis předmětu - B2B99EKP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B99EKP Elektronika a komunikace prakticky
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Janíček V. Zakončení:KZ
Přednášející:Janíček V. Kreditů:4
Cvičící:Adler V., Bezpalec P., Janíček V., Svatoň J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=6893

Anotace:

Předmět je věnován praktickým experimentům s deskou SoC ESP32 a sadou externích přídavných modulů. Studenti se seznámí s pravidly návrhu aplikací v prostředí ArduinoIDE a Visual Code Studio za pomocí knihoven pro obsluhu interních a externích periferií. Ukázkové aplikace jsou zaměřené na typizovanou problematiku, která pokrývá odborné zaměření programu Elektronika a komunikace. Část cvičení bude věnována popisu návrhu desek plošných spojů, jejich výrobě a osazování. Studenti získají pro experimentování desku s SoC ESP32, kterou mohou využít i pro domácí přípravu.

Obsah:

Předmět je věnován praktickým experimentům s deskou SoC ESP32 a sadou externích přídavných modulů. Studenti se seznámí s pravidly návrhu aplikací v prostředí ArduinoIDE a Visual Code Studio za pomocí knihoven pro obsluhu interních a externích periferií. Ukázkové aplikace jsou zaměřené na typizovanou problematiku, která pokrývá odborné zaměření programu Elektronika a komunikace. Část cvičení bude věnována popisu návrhu desek plošných spojů, jejich výrobě a osazování. Studenti získají pro experimentování desku s SoC ESP32, kterou mohou využít i pro domácí přípravu.

Osnovy přednášek:

1) Platforma ESP32 a využití v návrhu aplikací
2) ESP32, web server,komunikace po WIFI
3) ESP32, využití Bluetooth
4) ESP32 ve Visual Code Studio
5) Metodika návrhu DPS, praktická ukázka ovládání KICAD
6) Simulační software, emulátory ESP32 WOKWI
7) Externí periferie s ESP32
8) Generace signálu s ESP32
9) Přenos signálu pomocí ESP32 opticky
10) Přenos signálu pomocí ESP32 bezdrátově
11) Analýza signálu s ESP32
12) Analýza signálu s ESP32 II
13) Automatizace s ESP32
14) Rezerva

Osnovy cvičení:

1) Popis tvorby kodu, knihovny.
2) Komunikace pomocí WIFI, webserver
3) Komunikace přes Bluetooth
4) Využití interních periférií ADC a DAC
5) Návrh DPS
6) Osazování DPS, simulace ESP32
7) Externí moduly, podpora v knihovnách
8) Hudební nástroj s optickým ovládáním ala theremin
9) Přenos signálu bezdrátově (opticky)
10) Návrh anténního systému pro bezdrátovou komunikaci
11) Spektrální analyzátor
12) Dopplerovský radar
13) Ovládání aplikace přes externí služby Google
14) Rezerva

Literatura:

1) https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html
2) https://dronebotworkshop.com/esp32-intro/
3) https://navody.dratek.cz/navody-k-produktum/vyvojova-deska-esp32.html
4) http://kabinet.fyzika.net/ESP32/ESP32.php
5) https://randomnerdtutorials.com/projects-esp32/

Požadavky:

Klíčová slova:

elektronika; komunikace; experiment; programování; mikrokontrolér

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru PV 1


Stránka vytvořena 19.6.2024 14:51:05, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)