Popis předmětu - B2B16EPO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B16EPO Ekonomika podnikání
Role:PV Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Starý O. Zakončení:KZ
Přednášející:Starý O. Kreditů:4
Cvičící:Černohous J., Kučerková B. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B16EPO

Anotace:

Cíle a funkce podniku, okolí podniku, životní cyklus podniku. Klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladové křivky. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Daně. Finanční matematika a investiční rozhodování. Business plán. Manažerské funkce, organizační formy podniku. Firemní procesy a řízení firmy.

Cíle studia:

To get the overview of what is Business Economics, and how the real life of a business company looks like.

Osnovy přednášek:

1. Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku. Právní formy podnikání.
2. Podnikatelský plán. Majetková a kapitálová struktura podniku.
3. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Fin výkazy a struktura.
4. Klasifikace nákladů, metody kalkulace. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady.
5. Základy finanční analýzy. Dělení zisku, rentabilita a produktivita.
6. Finanční matematika - úrokový počet.
7. Finanční matematika. Cena příležitosti. Rizika a nejistoty v podnikání.
8. Základní kritéria efektivnosti (doba návratnosti, NPV, IRR). Rizika a nejistoty v podnikání.
9. Dlouhodobé financování. Akcie, obligace, bankovní úvěr, pronájem (leasing).
10. Krátkodobé financování – obchodní úvěr, směnka.
11. Systém daní v ČR. Daň z příjmu, spotřební daně, DPH.
12. Řízení času, konfliktní rozhodovací situace
13. Management, vyzvaná přednáška
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Pravidla a zásady cvičení. Cíle a funkce podniku a právní formy
2. Rozvaha -majetková a kapitálová struktura podniku.
3. Struktura výsledovky a Cash flow.
4. Vzájemné vztahy účetních výkazů Rozvaha, VZZ, CF.
5. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady, analýza bodu zvratu.
6. Metody kalkulace nákladů.
7. Kontrolní test 1, Vodárny vás neošidí. Podnikatelský/osobní plán.
8. Finanční gramotnost, šetření hrou – jak na úspory
9. Základy úrokového počtu, hypotéka hrou
10. Kritéria ekonomické efektivnosti.
11. Ceníte si své práce?
12. Financování podniku. Chcete napsat vlastní směnku?
13. Opakovaní a příprava na test
14. Kontrolní test 2 v posledním týdnu, zápočet

Literatura:

1. Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada, 2007, 4.vydání
2. Kislingerová a kol: Manažerské finance, Beck 2007, 2.vydání
3. Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress
4. Malý ekonomický výkladový slovník, Fialová, A plus
5. Platné zákony ČR (Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Živnostenský zákon, ...)

Požadavky:

No prerequisities.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru PV 1


Stránka vytvořena 19.6.2024 14:51:05, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)