Popis předmětu - B2M37DKM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M37DKM Digitální komunikace
Role:PV, P Rozsah výuky:3P+1C
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Sýkora J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Sýkora J. Kreditů:6
Cvičící:Hron P., Lukáč J., Puričer P., Sýkora J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M37DKM

Anotace:

Předmět pokrývá základy teorie digitální komunikace: modulace, klasické kódování, modely kanálu a základní principy dekódování. Výklad je systematicky budován v teoretické linii, která umožňuje rozkrýt vnitřní vazby a principy. To umožní studentům vybudovat si znalosti a aktivním způsobem je užít při návrhu a konstrukci komunikačního systému. Předmět vytváří základnu pro navazující pokročilé kurzy teorie komunikace.

Osnovy přednášek:

1. Digitální modulace a kódování, základní vlastnosti, klasifikace.
2. Digitální modulace bez paměti - linerání/nelineární (PSK, QAM, FSK, ...)
3. Digitální modulace s pamětí - lineární/nelineární (TCM, CPFSK, CPM, ...)
4. Space-time, adaptivní a multiplexní (OFDM) digitální modulace.
5. Výkonová spektrální hustota digitálně modulovaného signálu.
6. Základní principy kanálového kódování.
7. Lineární kódy nad konečným tělesem. Blokové kódy.
8. Konvoluční kódy, přenosová funkce.
9. Kódy v konstelačním prostoru, kódované modulace, TCM.
10. Základní modely kanálu (AWGN, lineární).
11. Demodulace a dekódování, dekodér minimalizující pravděpodobnost chyby.
12. Dekódování FSM kódů, Viterbiho algoritmus.
13. Chybovost dekodéru, union bound, pravděpodobnost párové chyby.
14. Úvod do pokročilého kódování/dekódování, mnoho-uživatelská komunikace.

Osnovy cvičení:

1. Simulační a CAD nástroje pro digitalni komunikace
2. Digitální modulátor: obecná definice a základní vlasnosti
3. Implementace lineárních a nelineárních modulátorů
4. Spektrální vlasnosti digitálních modulací
5. Základní blokové, konvoluční a TCM kódy
6. Komunikační kanál s AWGN
7. Detekce a dekódování

Literatura:

1. J. G. Proakis: Digital Communications. McGraw-Hill. 2001
2. D. Tse, P. Viswanath: Fundamentals of Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005
3. E. Biglieri: Coding for Wireless Channels, Springer, 2005

Požadavky:

žádné

Klíčová slova:

Digitální modulace, kódování.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy P 1
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet P 1
MPEK6_2018 Mobilní komunikace P 1
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí PV 3


Stránka vytvořena 19.6.2024 14:51:05, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)