Pro naše uchazeče ze středních škol

Studium na vysoké škole nezačíná ani první přednáškou, ani zápisem do studia, ani podáním přihlášky, ale už dávno předtím, v době rozhodnutí, v době přípravy na studium. Ve všech fázích příchodu na vysokou školu vám elektrofakulta ČVUT nabízí účinnou pomocnou ruku.

A jak to řešíme? Nabízíme studentům kurzy a speciální akce šité na míru v různých fázích kontaktu s fakultou, od projevení zájmu o studium a podání přihlášky, přes přijímací zkoušku až po studium v 1. ročníku:

1 Rozhodování, jaký studijní program si zvolit

FEL vyplatí stipendium ve výši poplatku za přihlášky na druhý a další bakalářský program, na který se přihlásíte.

Robosoutěž
máte zájem o studium na FEL v programu Kybernetika a robotika? Pak je to pro vás. (hlinovsm@fel.cvut.cz)

ČVUT ROBOcamp s LEGO Mindstorms
je určen pro středoškolské studenty, kteří by se chtěli seznámit nebo zdokonalit v používání stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 a bude zaměřen především na praktické použití této stavebnice. Workshop se bude konat 12. – 16. 7. 2021 a umožní středoškolákům nahlédnout do světa robotiky. (hlinovsm@fel.cvut.cz)

HAPKY Hry, Algoritmy, Programy a jiné hrátKY
naprogramujte řešení úloh a náš automatický systém vám ihned sdělí, zda je správné! Vhodné pro zájemce o studium informatiky, začátečníky v programování a mírně pokročilé. (petr.posik@fel.cvut.cz)

ETC22 Embedded Technology Club
je kurz a klub organizovaný ČVUT FEL pro zájemce z řad středoškoláků, kteří mají zájem se seznámit s elektronikou a mikrokontroléry (embedded controllers). Kurz je vhodný i pro naprosté začátečníky z řad studentek a studentů gymnázií, kteří však musí mít zájem se učit nové věci a věnovat tomu i svou energii.  (fischer@fel.cvut.cz)

OI Intro
je akce programu Otevřená informatika určená všem zájemcům o studium. Probíhá v den přijímacích zkoušek a zváni jsou jak účastníci přijímaček, tak ti, kteří byli přijati na průměr. Na akci prezentujeme projekty jednotlivých výzkumných týmů a vy se tak neformálně seznámíte s dalšími studenty a budoucími pedagogy. Kromě maličkostí na památku si odnesete i kontakty na spolužáky nebo nabídku spolupráce formou brigády (deckejin@fel.cvut.cz)

Energetická olympiáda
Baví vás energetika a chtěli byste se dostat k nám na FEL ČVUT bez přijímaček? Zde máte příležitost si zasoutěžit s těmi nejlepšími. Rozhodovat budou schopnosti dohledat důležité informace v rámci školního kola a poté v rámci finále přesvědčit porotu vaším inovativním nápadem. Žádné vzorečky si pamatovat nemusíte, takže to může zkusit opravdu každý.

Technologická olympiáda
Myslíte si, že ovládáte technologie jako elektromobilita, 5G, IoT, kyberbezpečnost, AI, ale i např. kryptoměny, blockchain, dobývání vesmíru,… ? Pak porovnejte svoje vědomosti s dalšími studenty v Technologické olympiádě. Jednak můžete vyhrát zajímavé ceny a něco nového si vyzkoušet, ale hlavně se můžete přijet podívat k nám na FEL ČVUT. Technologická olympiáda má otevřenou registraci do 23.3.2022, více na www.teol.cz

Elektrotechnická olympiáda
Jubilejní desátý ročník soutěže nejen pro zájemce o studium v programu Elektronika a komunikace. Startujeme v září 2022; ve finále v prosinci soutěžíme o 20000 Kč v „hotovosti“. (dusan.maga@fel.cvut.cz

2 Příprava na přijímací zkoušku

speciální kurzy matematiky a fyziky

Opakování matematiky k maturitě a přijímací zkoušce na VŠ (videozáznam)
specialní on-line kurz matematiky, který můžete studovat v pohodlí svého notebooku (habala@fel.cvut.cz)

Přípravné kurzy matematiky a fyziky
budete od září studovat v prvním ročníku na ČVUT a máte obavy, že pro vás může být přechod ze střední školy na vysokou školu obtížný? Pak volte dvoutýdenní intenzivní přípravný kurz, který probíhá před začátkem zimního semestru.
Připravujete se na maturitu či přijímací zkoušku na vysokou školu technického zaměření? Pak pro Vás pořádáme během letního semestru čtrnáctidenní přípravný kurz (blahova@fel.cvut.cz)

3 Po přijetí

doplňování "mezer" ve znalostech matematiky, fyziky, programování, jazyků, aby klíčové studium v 1. semestru (které je zásadní pro úspěšné dokončení studia - přechod na vysokoškolský systém), tedy v době prázdnin

Letní programátorské akce - bootcamp
podpora studentů s malými, či žádnými předchozími zkušenostmi s programováním, ale také zvýšení zájmů a motivace studentů již zkušených. (seredlad@fel.cvut.cz)

Kurz praktické elektroniky
týdenní kurz je určen především pro nově přijaté studenty programů Kybernetika a robotika, Elektronika a komunikace a Lékařská elektronika a bioinformatika. Pro ty z vás, kteří nemají praktické zkušenosti s mikroprocesory, elektronickými součástkami a obvody, jejich sestavováním a oživováním. Náplní kurzu je též seznámení s prostředím a způsobem studia na FEL. Kurz se plánuje na začátek září 2022 (podle „Covid 19 situace“) ve dvou týdenních turnusech. Aktuální informace - na stránce kurzu KPE 2022. (holubjan@fel.cvut.cz)

Kurz úvodu do elektrotechniky pro studenty EEM
týdenní kurz pro nově přijaté studenty bakalářské etapy programu EEM, kteří se chtějí dopředu seznámit se zapojováním elektronických součástek a jejich vlastnostmi, nebo nemají praktické zkušenosti s použitím multimetru nebo pájením. Kurz proběhne před začátkem semestru v září 2022. (bauerja2@fel.cvut.cz)

LASO 2022
Letní Algoritmické SOustředění LASO 2022 je praktické seznamování se základními i složitějšími programovacími postupy, algoritmy a datovými strukturami využívanými v IT praxi. Během soustředění se střídá výklad a individuální programování s asistencí lektorů. Soustředění je určeno pro posluchače ze všech ročníků. Vedou: učitelé informatiky z ČVUT spolu s vybranými špičkovými posluchači ČVUT. Termín: v první polovině září 2022, trvání 3-4 dny. (berezovs@fel.cvut.cz)

4 Seznamování s fakultou

důležitou složku společenského soužití studentů jsou doplňovací odborné kurzy, probíhají kromě Prahy i v krásném prostředí táborového sportovního areálu na břehu Orlické přehrady

Letní brigády pro nově přijaté studenty OI
nově přijatým studentům programu Otevřená informatika nabízíme možnost placené brigády na našich katedrách. Ještě před nástupem do školy se seznámíte s učiteli, poznáte výzkumníky a naučíte se něco nového přímo v laboratořích. Délka brigád je 2-4 týdny podle vašich časových možností a zkusíte si třeba úpravu webových stránek, implementaci programovacího jazyka nebo malý výzkumný projekt. (deckejin@fel.cvut.cz)

„OI Buddy“program
pro nově přijaté studenty Otevřené informatiky nabízíme tzv. „OI Buddy“ program. Do něj se můžou přihlásit všichni, kdo mají zájem o propojení se stávajícími studenty ještě před začátkem školního roku. Každý dostane přiděleného svého buddyho, který mu bude k dispozici elektronicky či osobně, aby předával informace o průběhu studia, dění na škole a povinnostech. Zkrátka abyste byli informovaní ještě před tím, než začnete studovat na vysoké škole, a vše proběhlo hladce. (deckejin@fel.cvut.cz)

FEL Camp
4denní stanový tábor na břehu Orlické přehrady pro studenty středních škol a studenty přijatými do 1. ročníku studijních programů EK a EEM. Na táboře budou studenti plnit zábavnou formou různé úkoly z oblasti elektrotechniky a ICT v přírodním prostředí ve stylu extrémních podmínek – ztroskotání v přírodě, změna podmínek po katastrofě apod. (kocurz1@fel.cvut.cz)

Seminář a letní škola kybernetické bezpečnosti
aktivity zaměřené na rozvoj studentů SŠ v oblasti počítačových sítí s důrazem na kybernetickou bezpečnost. Studenty čekají dva na sebe navazující moduly skládající se z ONLINE KURZU – 8 dvouhodinových lekcí, kterých se student/ka může účastnit z pohodlí domova a LETNÍ ŠKOLY – dvoudenní prakticky zaměřené laboratoře na procvičení znalostí z online kurzu. Cílem těchto aktivit je seznámit studenty nejen s teoretickým základem, ale i umožnit jim vyzkoušet si vše v praxi, na technologiích, které nejsou běžně dostupné. Veškeré vyučování bude probíhat pod dozorem certifikovaných lektorů se zkušeností z praxe. (burcik@itu.fel.cvut.cz)

Nabídka letních brigád pro nově přijaté studenty
určeno především pro nově přijaté studenty programu Kybernetika a robotika a Letectví a kosmonautika – pomoc s přípravou bezpilotních prostředků na letové experimenty, provádění subjektivních testů srozumitelnosti i či ověření činnosti výukového kitu Analog System Lab Kit. (holubjan@fel.cvut.cz)

Seznamovací kurz pro "Feláky"
zveme vás na pětidenní sportovně vzdělávací seznamovací kurz pro nastupující studenty Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Na kurzu v učebním středisku FEL v Temešváru u Orlické přehrady se kromě sportování můžete zúčastnit konzultací z matematiky a besedy "průvodce prváka".

Workshop lékařské elektroniky a bioinformatiky 2022
seznamovací workshop pro nastupující bakalářské i magisterské studenty programu Lékařská elektronika a bioinformatika. Workshop je pořádán jako čtyřdenní výjezdní setkání studentů a vyučujících, na programu workshopu jsou technicko-organizační informace o studiu (organizace studia, zahraniční stáže, možnost double-degree studia apod.), přednášky představující znalostní minimum, které se od nastupujících studentů očekává, přednášky na aktuální zajímavá témata z oblasti biomedicínského inženýrství, tvůrčí dílna v oblasti lékařské elektroniky, prezentace bakalářských prací nastupujících magisterských studentů, a samozřejmě i společné volnočasové aktivity.

5 Studium v 1. ročníku

nepomíjíme ani doplňovací kurzy během 1. semestru

Bezpečná matematika a bezpečná fyzika
paralelní výuka matematiky a fyziky zaměřená jak na doplnění středoškolské látky, tak i na typové příklady z vysokoškolské látky, které studentům tradičně dělají u zkoušek problémy (blahova@fel.cvut.cz)

 

Ukazuje se, a studenti vyšších ročníků vám to jistě potvrdí, že aktivní využití těchto nabízených možnosti "sebedovzdělávání" a kontaktů s fakultou jednoznačně pomohlo, resp. odstartovalo úspěšné studium na fakultě. Studenti 1. ročníku dokonce na setkání s děkanem fakulty uvádějí, že z absolvovaných kurzů a dalších aktivit "žijí" po celou dobu studia:

  • dovzdělali se v oblastech, které na střední škole chyběly či byly minimální
  • poznali, kde mají slabá místa ve způsobu učení, a odstranili je
  • stali se součásti studentské komunity a života v ní a úspěšně do ní zapadli, poznali hned na začátku studia mnoho dobrých kamarádů a kamarádek
  • rychle se na fakutě zorientovali v předpisech a organizaci studia
  • lehce se přenesli přes "šok" z jiného způsobu studia a byli schopni poznat, co je důležité pro úspěšné studium a co je zbytečné, a tak se úspěšně "přenesli" do 2. semestru, resp. 2. ročníku

Je tedy na vás, zda tyto nabídky elektrofakulty využijte či nikoli. Kurzů je dost, často se i překrývají, hledáme řešení, aby se na všechny studenty dostalo podle jejich přání.

Elektrofakulta ČVUT je fakulta prestižní, náročná a pro studenty velice vstřícná. Její zásadou je, že se pracovitý, zvídavý a aktivní student střední školy se zájmem o studium  nejen na fakultu dostane (musí se ovšem přihlásit :-), ale fakultu i úspěšně vystuduje. Studium na fakultě je náročné, ale zkušení učitelé fakulty vědí, kde jsou "úzká", nebezpečná místa v procesu studia a přípravy na něj a jsou schopni studentům pomoci. Zcela samozřejmě je tato pomoc individualizovaná, cílená na potřeby toho kterého studenta. Víme například, jak pomoci studentovi, který se nesetkal s programováním, víme co potřebuje student, který nemá zcela pevné základy v matematice, pomůžeme studentům se slabší znalostí angličtiny, či studentům, kteří na střední škole neměli fyziku apod. Všechny odborné akce se také diferencují jak podle střední školy (gymnázia, průmyslovky…), tak podle stupně znalostí (začátečník, pokročilý).