Popis předmětu - B1B14ZEL1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B14ZEL1 Základy elektrotechnického inženýrství
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:Beranovský J., Nová I. Kreditů:4
Cvičící:Beranovský J., Hlinovský V., Nová I., Zedník J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B14ZEL1

Anotace:

Předmět doplňuje studentům potřebné znalosti z oblasti tvorby technické dokumentace včetně ústní i písemné prezentace technických informací. Druhá polovina semestru je věnována vysvětlení a procvičení základních partií elektrotechniky, aby vstupní znalosti studentů byly srovnány na úroveň potřebnou v dalších semestrech.

Osnovy přednášek:

1. Technické zobrazování
2. Kótování a tolerance
3. Schémata a diagramy v elektrotechnice
4. Elektroinstalace
5. Základní typy signálů v silnoproudé elektrotechnice
6. Základní pojmy z elektrotechniky
7. Základy zapojování prvků v elektrotechnice
8. Základní veličiny elektrického a magnetického pole
9. Prezentační dovednosti (K13116)
10. Nonverbální komunikace (K13116)
11. Polovodičové prvky
12. Inteligentní relé
13. Psaní technických zpráv
14. Rezerva na přesuny výuky

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s elektronickými informačními zdroji na fakultě
2. Technické kreslení - zobrazování
3. Technické kreslení - kótování
4. Grafické zpracování naměřených dat
5. Zapojování v síti TN-C-S 6. Seznámení se s osciloskopem a přípravkem RC2000
7. Měření na přípravku RC - parametry signálů
8. Měření na přípravku RC - pasivní RLC prvky
9. Rétorika a prezentace (K13116)
10. Krátké prezentace studentů (K13116)
11. Početní příklady - pasivní prvky, řazení
12. Zápočtový test, měření s polovodičovými prvky
13. Stykačové kombinace
14. Inteligentní relé, zápočet

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management P 1
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika P 1
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)