Popis předmětu - B0B16FIL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B16FIL Filozofie
Role:V, P, PV Rozsah výuky:2P+0S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Zamarovský P. Zakončení:ZK
Přednášející:Zamarovský P. Kreditů:2
Cvičící:Zamarovský P. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B16FIL

Anotace:

Úvod do filosofie. Probírá se tu charakter filosofického poznání, nejznámější postavy a ideje západní filosofie, dále vztah filosofie k náboženství, vědě a politice.

Obsah:

viz osnova

Osnovy přednášek:

1. Pojem filozofie, porovnání mýtického, filozofického a vědeckého přístupu
2. Thalés a škola v Mílétu, arché, hylozoismus a redukcionismus, pojetí duše
3. Pythagoreismus, význam (matematika)
4. Myšlenky Hérakleita z Efesu, dynamický obraz světa, srovnání s východní filozofií
5. Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy s pojetím vakua
6. Pojímání hmoty (Anaxagorás, Empedoklés) za antiky a dnes
7. Atomismus a přírodní věda, otázky determinismu
8. Krize poznání, sofisté, člověk měřítkem všeho?, sofistika a dnešní postmoderna
9. Sókratův vztah k sofistice, dialogická metoda, sókratovský morální paradox.
10. Malé sokratické školy, paradox lháře a jeho novodobé obměny
11. Platón, jeho život a filozofie, svět idejí, politická filosofie
12. Aristotelská logika a fyzika, aristotelismus a scholastika
13. Hellénistická filozofie, alexandrijská škola, Eukleidés a matematika
14. Pyrrhonismus (skepticismus), křesťanství a filozofie, dnešní skepticismus

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Zamarovský P., Příběh antické filosofie, ČVUT, Praha 2005
2. Zamarovský P. The Historical Roots of Philosophy, Praha: CVUT. 2007
3. Capra F., Tao fyziky, Praha, DharmaGaia, Praha 2004
4. Gál E. (ed)., Mysel, telo, stroj, Bradlo, Bratislava 1992
5. Bondy E., Poznámky k dějinám filosofie III. Antická filosofie, Vokno, Praha 1994

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru V 6
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru V 6
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P 1
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P 1
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P 1
BPOES Před zařazením do oboru V
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 6
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy P 6
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru P 6
BPOI2_2016 Internet věcí P 6
BPOI3_2016 Software P 6
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika P 6
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru V 6
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika V 6
BPOI3_2018 Software V 6
BPOI2_2018 Internet věcí V 6
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd V 6
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management PV 1
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika PV 1
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru PV 1
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru P 6
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 6


Stránka vytvořena 24.4.2024 17:50:44, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)