Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
13.9. 2023

TAČR – SS – 7. veřejná soutěž Prostředí pro život

TA ČR vyhlásila ve spolupráci s Ministerstva životního prostředí sedmou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život. Sedmá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:
Podprogram 1 –   Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1),
Podprogram 2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2).

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ datovou schránkou SPS fakulty je nejpozději do 12.9.2023, 12:00 hodin.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

Informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

 

weigelo@fel.cvut.cz
15.11.2023

MŠMT I-E – LU – PODPROGRAM INTER-ACTION – LUAIZ24 – Stát Izrael

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAIZ24 - bilaterální projekty Česká republika – Stát Izrael v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION.

Záměrem LUAIZ24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti: 1. Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv; 2. Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště, voda; 3. Datová věda – aplikace umělé inteligence. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3 roky.

Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUAIZ24 je ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“ - https://isix.msmt.cz/) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 14. 11. 2023 v 12:00 hodin.
Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt. V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „LUAIZ24 – veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.
Informace naleznete na MŠMT a Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
30.11.2023

MŠMT I-E – LU – PODPROGRAM INTER-ACTION – LUABA24 – Bavorsko

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUABA24 - bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION.

Záměrem LUABA24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti: 1. Počítačové a informační vědy; 2. Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie; 3. Společenské vědy; 4. Humanitní vědy a umění. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2,5 roků.

Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUABA24 je ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“ - https://isix.msmt.cz/) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 29. 11. 2023 v 12:00 hodin.
Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt. V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „LUABA24 – veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.
Informace naleznete na MŠMT a Alfrescu.

Vyhlášení výzvy na bavorské straně: https://www.btha.cz/de/foerderung/joint-call-2024-2026

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.