Popis předmětu - B2B32TSI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B32TSI Telekomunikační systémy a sítě
Role:P Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:Pravda I. Kreditů:4
Cvičící:Jareš P., Ondráček P., Pravda I. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B32TSI

Anotace:

Předmět seznamuje s principy a funkcemi digitálních telekomunikačních systémů, a to jak klasických přenosových a spojovacích systému, tak konvergovaných paketově orientovaných systémů zapojených do univerzálních komunikačních sítí. Student pochopí principy rozsáhlých komunikačních sítí, specifika přístupových a páteřních sítí i pevných a mobilních systémů komunikace. Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v široké problematice telekomunikací a budou schopni řešit dílčí problémy spojené s provozem aktuálně používaných technologií.

Cíle studia:

Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v široké problematice telekomunikací a budou schopni řešit dílčí problémy spojené s provozem aktuálně používaných technologií.

Osnovy přednášek:

1. Komunikační kanály, digitální přenos signálu, teoretická informační propustnost
2. Dělení komunikačních sítí, klasické telekomunikační sítě a datové sítě
3. Telefonní komunikace, metody digitalizace telefonního signálu
4. Hierarchie přenosových systémů SDH, OTH, Ethernet
5. Příklady přenosových systémů a jejich parametrů
6. Přístupové sítě, rozdělení, přípojky xDSL
7. Spojovací systémy, generace, klasické telefonní přípojky
8. Signalizace v sítích, sítě NGN, technologie VoIP
9. Kvalita služby (QoS), trendy v telekomunikačních sítích a službách, Cloud computing
10. Mobilní sítě, rozdělení, generace, přenos hovorového signálu a přenos dat
11. Principy modulace a přístupu k médiu v mobilních sítích
12. Principy komunikace a signalizace v mobilní síti 2G/2G5
13. Principy komunikace a signalizace v mobilní síti 3G
14. Úvod do mobilních sítí vyšších generací

Osnovy cvičení:

1. Úvod do cvičení, podmínky zápočtu.
2. Výpočet přenosových parametrů komunikačních řetězců (I).
3. Výpočet přenosových parametrů komunikačních řetězců (II). Zadání projektu.
4. Lab. task 1 (Configuration of interconnection and synchronisation in network).
5. Lab. úloha 2 (Měření na PBX).
6. Lab. úloha 3 (Analýza účastnické přípojky).
7. Lab. úloha 4 (Analýza TCP/IP komunikace).
8. Lab. úloha 5 (Voice over IP).
9. Použití simulátoru komunikačních sítí (I).
10. Použití simulátoru komunikačních sítí (II).
11. Prezentace projektů (I).
12. Prezentace projektů (II).
13. Exkurze do vývojového centra (RDC).
14. Zápočet.

Literatura:

Green, H. J.: The Irwin Handbook of Telecommunications. 5. vyd. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2006. ISBN 0- 07-145222-2 Sauter, M.: From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, Revised Second Edition. Wiley. 2014. ISBN 978-1-118-86195-0

Požadavky:

Všeobecný přehled v elektronice a ICT.

Klíčová slova:

Fixní a mobilní sítě, přenosové systémy, spojovací systémy, signalizace, VoIP.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 5
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 5


Stránka vytvořena 30.5.2023 17:49:52, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)