Popis předmětu - B2B32TSI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B32TSI Telekomunikační systémy a sítě
Role:P Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:Pravda I. Kreditů:4
Cvičící:Jareš P., Ondráček P., Pravda I. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B32TSI

Anotace:

Předmět seznamuje s principy a funkcemi digitálních telekomunikačních systémů, a to jak klasických přenosových a spojovacích systému, tak konvergovaných paketově orientovaných systémů zapojených do univerzálních komunikačních sítí. Student pochopí principy rozsáhlých komunikačních sítí, specifika přístupových a páteřních sítí i pevných a mobilních systémů komunikace. Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v široké problematice telekomunikací a budou schopni řešit dílčí problémy spojené s provozem aktuálně používaných technologií.

Cíle studia:

Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v široké problematice telekomunikací a budou schopni řešit dílčí problémy spojené s provozem aktuálně používaných technologií.

Osnovy přednášek:

1. Komunikační kanály, digitální přenos signálu, teoretická informační propustnost
2. Dělení komunikačních sítí, klasické telekomunikační sítě a datové sítě
3. Telefonní komunikace, metody digitalizace telefonního signálu
4. Hierarchie přenosových systémů SDH, OTH, Ethernet
5. Příklady přenosových systémů a jejich parametrů
6. Přístupové sítě, rozdělení, přípojky xDSL
7. Spojovací systémy, generace, klasické telefonní přípojky
8. Signalizace v sítích, sítě NGN, technologie VoIP
9. Kvalita služby (QoS), trendy v telekomunikačních sítích a službách, Cloud computing
10. Mobilní sítě, rozdělení, generace, přenos hovorového signálu a přenos dat, monitorování rádiového spektra
11. Principy modulace a přístupu k médiu v mobilních sítích
12. Principy komunikace a signalizace v mobilní síti 2G/2G5
13. Principy komunikace a signalizace v mobilní síti 3G
14. Úvod do mobilních sítí vyšších generací

Osnovy cvičení:

1. Úvod do cvičení, podmínky zápočtu.
2. Výpočet přenosových parametrů komunikačních řetězců (I).
3. Výpočet přenosových parametrů komunikačních řetězců (II). Zadání projektu.
4. Lab. task 1 (Configuration of interconnection and synchronisation in network).
5. Lab. úloha 2 (Měření na PBX).
6. Lab. úloha 3 (Analýza účastnické přípojky).
7. Lab. úloha 4 (Analýza TCP/IP komunikace).
8. Lab. úloha 5 (Voice over IP).
9. Lab. úloha 6 (Praktické monitorování rádiového spektra v terénu).
10. Použití simulátoru komunikačních sítí.
11. Prezentace projektů (I).
12. Prezentace projektů (II).
13. Exkurze do vývojového centra (RDC).
14. Zápočet.

Literatura:

Green, H. J.: The Irwin Handbook of Telecommunications. 5. vyd. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2006. ISBN 0- 07-145222-2 Sauter, M.: From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, Revised Second Edition. Wiley. 2014. ISBN 978-1-118-86195-0

Požadavky:

Všeobecný přehled v elektronice a ICT.

Klíčová slova:

Fixní a mobilní sítě, přenosové systémy, spojovací systémy, signalizace, VoIP.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 5
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 5


Stránka vytvořena 19.6.2024 14:51:05, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)