Popis předmětu - BAM31NPG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BAM31NPG Neurofyziologie
Role:PV, PS Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:Jiruška P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Jiruška P., Pivoňková H. Kreditů:6
Cvičící:Jiruška P., Pivoňková H. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAM31NPG

Anotace:

Předmět pokrývá základy funkce nervového sytému. Propojuje znalosti z oboru elektrofyziologie, neurobiologie, neuroanatomie, psychologie, neurologie, psychiatrie a biofyziky. Absolvent předmětu by měl získat detailní znalosti o funkci lidského mozku od molekulární úrovně, přes buněčnou až po úroveň fungování celého mozku. Znalost funkce mozku ve zdraví představuje základní předpoklad pro pochopení onemocnění mozku a pro vývoj nových léčebných a diagnostický postupů. Důraz bude kladen na význam neurofyziologie v technických a bioinženýrských oborech.

Osnovy přednášek:

1. Obecná neurofyziologie. Neuron, gliová buňka. Základní funkce synapse. Přehled neurotransmiterů a neurohormonů. Mechanismy synaptického přenosu.
2. Elektrofyziologie neuronu. Klidový membránový potenciál: Iontové a elektrické gradienty. Akční potenciál. Vlastnosti excitabilních membrán. Postsynaptický potenciál. Excitace a inhibice. Generátorový potenciál receptorů. Stimulace nervových buněk a její záznam.
3. Elektrické fenomény objemového vodiče. Extracelulární záznam a stimulace EEG, evokované potenciály, chronaxie,
4. Reflexní a nereflexní aktivita. Učení a paměť.
5. Funkce míchy. Fyziologie prodloužené míchy. Hypothalamus a autonomní nervový systém.
6. Motorické funkce: Kůra, basální ganglia, mozeček. Pyramidový a extrapyramidový systém. Poruchy motoriky. Demyelinizace.
7. Fyziologie čití a bolesti.
8. Mozková kůra. Intelekt. Motivace a emoce
9. Spánek a bdění. Modulační systémy.
10. Fyziologie zraku, sluchu, chuť a čich
11. Poruchy vědomí a integračních funkcí.
12. Mozková cirkulace a jejích poruchy. Cévní mozkové příhody. Vztah energetického metabolismu mozkové tkáně a mozkového průtoku. Celkový průtok krve mozkem a jeho změny. Regionální průtok krve.
13. Epilepsie a epileptický záchvat. Fokální, generalizované a sekundárně generalizované záchvaty. Etiopatogeneze epilepsie a epileptických záchvatů. EEG v diagnóze epileptických změn
14. Demence. Schizofrenie a poruchy nálad. Genetické a biochemické aspekty schizofrenie a poruch nálady (manie, deprese).

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology
2. Atlas fyziologie člověka ? S.Silbernagl, A. Despopoulos
3. Neuroscience: Exploring the Brain ? M. Bear, B.W.Connors, M.A. Paradiso
4. Přehled lékařské fyziologie ? Ganong W.F.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO2_2018 Lékařská technika PS 1
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu PV 3
MPBIO4_2018 Zpracování signálů PS 1
MPBIO1_2018 Bioinformatika PV 3


Stránka vytvořena 30.5.2024 15:50:54, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)