Popis předmětu - BAM17EMC

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BAM17EMC Základy elektromagnetické kompatibility
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kořínek T. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kořínek T. Kreditů:6
Cvičící:Kabourek V., Kořínek T., Spáčil J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAM17EMC

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC), které jsou dány do souvislosti s požadavky kladenými na moderní přenosové systémy. Předmět dává komplexní přehled o jednotlivých problémech v rámci elektromagnetické kompatibility jak z pohledu teoretických znalostí, tak zejména z pohledu praktických měření v jednotlivých oblastech jako jsou rušivé signály a jejich omezování, elektromagnetické stínění, odolnost proti vnějšímu poli či biologické aspekty. Daná témata jsou uvedena i v souvislosti s evropskou normativou.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M17EMC

Osnovy přednášek:

1. Úvod do problematiky elmag. kompatibility, základní pojmy a normalizace v oblasti EMC
2. Přenosová vedení z pohledu EMC, rušivé signály, zdroje rušení, mechanismy rušení
3. Přehled měřicí techniky pro EMC, vybavení a postupy
4. Nejistoty měření v oblasti EMC
5. Vazební mechanismy (přeslechy) ? galvanická, kapacitní, induktivní vazba, vazba vyzařováním
6. Omezování rušení - odrušovací prvky, filtry, přepěťové ochrany
7. Elektromagnetické stínění, stínicí účinnost
8. Elektromagneticky stíněné a bezodrazové prostory; stíněná bezodrazová, EMC a reverberační komora
9. Elektromagnetické rušení - vyzařované, vedené
10. Elektromagnetická odolnost - vyzařováním, vedením
11. Metodika měření - elektromagnetická interference a susceptibilita
12. Signal Integrity
13. Biologické aspekty EMC ? limity, standardy a měření
14. Návrh plošných spojů z hlediska EMC

Osnovy cvičení:

1. Úvod, bezpečnost práce, normativa v rámci EMC
2. Základní výpočty, opakování zásad z teorie elektromagnetického pole a obvodů
3. Úvod do laboratorních úloh (1-9), nejistoty měření
4. 1. Měření parazitních vazeb
5. 2. Měření parametrů odrušovacích prvků a přepěťových ochran, vložné útlumy filtrů
6. 3. Měření stínicí účinnosti kabelových vedení
7. 4. Měření elektromagnetického rušení ? rušení šířené vedením; LISN, proudová sonda
8. 5. Měření stínicí účinnosti stínicích materiálů, měření stínicí účinnosti stíněné komory
9. 6. Měření elektromagnetického rušení ? rušení šířené zářením; bezodrazová stíněná komora, antény
10. 7. Měření elektromagnetické odolnosti ? rušení šířené vedením; CDN, proudová sonda
11. 8. Měření elmag. odolnosti - vyzařované vf. elmag. pole; generátor, výkonový zesilovač, antény
12. 9. Měření elektromagnetického rušení ? rušení šířené zářením v blízké zóně; sondy blízkého pole
13. Exkurze do EMC laboratoře ? akreditovaná měření, prohlášení o shodě
14. Zápočtový test, zápočet

Literatura:

1. Svačina, J.: Úvod do elektromagnetické kompatibility, VUTIUM, FEKT VUT v Brně
2. Paul, C.,R. Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1992
3. Kaiser, K., L., Electromagnetic Compatibility Handbook, CRC Press, 2005

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních, vypracování protokolů z měření a úspěšné absolvování závěrečného testu. https://moodle.fel.cvut.cz/

Klíčová slova:

EMC; rušení; odolnost

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu PV
MPBIO4_2018 Zpracování signálů PV
MPBIO2_2018 Lékařská technika PV 3
MPBIO1_2018 Bioinformatika PV


Stránka vytvořena 25.7.2024 15:51:08, semestry: L/2023-4, Z,L/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)