Popis předmětu - BE2M37RNVA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE2M37RNVA Radio Navigation
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:EN
Garanti:Kovář P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kovář P. Kreditů:6
Cvičící:Kovář P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE2M37RNVA

Anotace:

The course introduces students to the terrestrial and satellite radio navigation and radar systems. Students get knowledge of the radio navigation systems, and of the structure of navigation and radar signals and methods of their processing. They become familiar with coordinate systems, fundamentals of celestial mechanics, and methods of position estimation. Students get knowledge of practical applications and the integration of navigation systems.

Cíle studia:

Presenting the radio navigation, radar systems and their applications.

Osnovy přednášek:

1. Fundaments of operation of the radio navigation and radio localization systems, distance and angle measurement, time of arrival of the signal. Triangulation, multilateration, ranging method, radio communication and radar equation.
2. Description of the point position, coordinate systems (ECEF, Geometrical, Cartesian, local, ECI) and mutual transformations.
3. Navigation satellite position calculation, equation of the satellite trajectory and its solution, Kepler parameters.
4. User position determination, time base, relativistic effects, one-time methods, position errors, Kalman filter.
5. Satellite navigation signals, requirements to the signals, BPSK and BOC modulations, ranging code, spectra and correlation function.
6. Navigation signal propagation, ionosphere refraction, and its modelling, dual frequency measurement, troposphere delay, multipath propagation and its modelling.
7. Navigation signal processing - part I.: Signal parameters estimation, signal tracking, correlator, phase, frequency, and delay discriminators, loop filter. Tracking errors caused by the thermal noise and multipath propagation, navigation message demodulation.
8. Navigation signal processing - part II.: Signal acquisition, serial methods, Tong and M of N algorithms, parallel method in code delay and in frequency, 2D methods. Implementation of the search methods.
9. Overview of the satellite navigation systems, GPS, GLONASS, Galileo, Compass, augmentation systems WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN.
10. Advanced algorithms of the signal processing and position determination, high sensitivity, vector tracking, carrier phase methods and RTK.
11. Overview of the terrestrial radio navigation systems, hyperbolic systems, aviation navigation systems (DME, ILS)
12. Radar classification (primary, secondary, and passive), radar signal processing, Doppler filtration.
13. Secondary surveillance radar, mode A, C, and S, squitter, extended squitter, ADS-B, TCAS.
14. Passive radiolocation, directional finders, TDoA systems.

Osnovy cvičení:

The seminars will be focused on the familiarization of the signal processing methods and position determination methods. The student will adopt the methods of the satellite navigation system testing. In the frame of laboratory measurement student will familiarize of the basic and advanced methods of the satellite navigation receiver testing.
1. Laboratory exploration, safety rules
2. Radio communication and radar equation, exercise
3. Coordinate transformation, problem in Matlab
4. Calculation of the satellite position, problem in Matlab
5. User position determination, problem in Matlab
6. GNSS simulators
7. Laboratory measurement of the spectra of the GNSS signals
8. Laboratory measurement of the GNSS receiver start time, sensitivity and position determination error
9. Laboratory measurement of the dynamic behavior of the satellite navigation receiver
10. Generation of the VOR and ILS signals in GNU radio
11. Processing of the VOR and ILS signals in GNU radio
12. Processing of the squitter and extended squitter in GNU radio
13. Supplementary measurement
14. Reserve

Literatura:

Misra, P.; Enge, P.: Global Positioning System. Ganga Jamuna Press, Lincoln, Massachusetts, 2006, ISBN: 978-0-97095-442-8. Petrovski, I; Tsujii, T.: Digital Satellite Navigation and Geophysics: A Practical Guide with GNSS Signal Simulator and Receiver Laboratory. Cambridge University Press, 2012, ISBN-13: 978-0521760546.

Požadavky:

Bases of mathematical analyses, algebra, statistic, mechanics, theory of relativity, and signal processing.

Klíčová slova:

Družicová navigace, GPS, GLONASS, GALLILEO.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEK7_2018 Radio Systems PV 3
MELAK_2016 Avionika PV 3


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)