Popis předmětu - BEAM02FPT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BEAM02FPT Physics for Diagnostics and Therapy
Role:PS, PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13102 Jazyk výuky:EN
Garanti:Fabián V. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Fabián V., Jíra J. Kreditů:6
Cvičící:Fabián V., Jíra J. Semestr:

Webová stránka:

http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/fpt/ https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4487

Anotace:

V rámci tohoto předmětu se studenti v prvních sedmi přednáškách seznámí s problematikou civilizačních chorob pohybového ústrojí a léčby bolesti pohybového aparátu. Velký prostor je věnován elektroterapeutickým metodám, terapeutickému ultrazvuku a fototerapii. Dále jsou probírány pokročilé neurorehabilitační metody, zejména metody transkraniální stimulace mozku (repetitivní transkraniální magnetická stimulace mozku - rTMS, transkraniální elektrická stimulace mozku - tDCS a elektrokonvulzivní terapie - ECT) Ve druhé polovině semestru je věnována pozornost možnostem využití ionizujícího elektromagnetického pole v lékařské diagnostice a terapii (např. RTG, protonová terapie, radioterapie atd.).

Cíle studia:

Cílem studia je seznámení se základními fyzikálními terapiemi, které se používají při léčbě pohybového ústrojí, zejména při léčbě bolesti pohybového aparátu. Dále pak seznámení a možnostmi využití ionizujícího elektromagnetického pole v lékařské diagnostice a terapii.

Obsah:

V prvních sedmi přednáškách bude probírána problematika civilizačních chorob pohybového ústrojí a léčby bolesti pohybového aparátu. Velký prostor bude věnován elektroterapeutickým metodám, terapeutickému ultrazvuku a fototerapii. Ve druhé polovině semestru bude věnována pozornost možnostem využití ionizujícího elektromagnetického pole v lékařské diagnostice a terapii.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, využití elektromagnetického pole ve fyzikální terapii.
2. Fyzikální terapie ? základní mechanismy účinku, indikace a kontraindikace.
3. Elektroterapie nf proudy.
4. Elektroterapie vf proudy a vf ohřev ve fyzioterapii.
5. Fototerapie.
6. Mechanoterapie, léčebný ultrazvuk.
7. Nové metody v léčebné rehabilitaci a protetika, motory ve zdravotnictví.
8. Využití ionizujícího EM záření v lékařské diagnostice a terapii.
9. Radioterapie.
10. Protonová terapie.
11. Výpočetní systémy pro plánování radioterapie.
12. Radioterapeutické simulátory.
13. RTG a kobaltové ozařovače.
14. Kombinace radioterapie s chemoterapií, imunoterapií a hypertermií.

Osnovy cvičení:

1. Úvod, seznámení s laboratorním řádem, bezpečnost práce
2. Elektroterapie - měření na elektroterapeutickém přístroji NEUROTON 926
3. Magnetoterapie - měření magnetoterapeutických přístrojů
4. Terapeutický ultrazvuk - měření na terapeutickém ultrazvukovém přístroji SONOSTAT
5. Fototerapie - měření spektrálních charakteristik různých zdrojů světla
6. Měření na motodlaze
7. První zápočtový test
8. až 13. Ionizující záření - laboratorní cvičení a exkurze na odborná pracoviště
14. Druhý zápočtový test

Literatura:

[1] Poděbradský, J., Poděbradská, R.: Fyzikální terapie ? Manuál a algoritmy. Grada. 2009.
[2] Watson, T.: Electrotherapy: evidence-based practice, 12e (Physiotherapy Essentials). Churchill Livingstone, Elsevier. 2008.
[3] Vrba, J.: Lékařské aplikace mikrovlnné techniky. Skriptum ČVUT, Praha, 2003

Požadavky:

Studenti během semestru vypracovávají domácí úkoly a absolvují průběžné písemné testy. Zkoušku skládají písemnou i ústní formou.

Klíčová slova:

fyzikální terapie, rehabilitace, ionizující záření, elektromagnetické pole

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEBIO3_2018 Image Processing PV 1
MEBIO2_2018 Medical Instrumentation PS 1
MEBIO1_2018 Bioinformatics PV 1
MEBIO4_2018 Signal Processing PV 1


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)