Popis předmětu - B3M37LRS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M37LRS Letecké rádiové systémy
Role:P, PO, PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kovář P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kovář P. Kreditů:6
Cvičící:Kovář P., Puričer P., Ulovec K. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M37LRS

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s leteckou radiotechnikou, leteckou analogovou, digitální a družicovou komunikací, leteckou navigací včetně družicové, primární, sekundární a pasivní rádiovou lokací. Předmět poskytne studentům teoretické a praktické znalosti o fungování leteckých rádiových systémů a jejich integraci s ostatními systémy letadel.

Cíle studia:

Seznámit studenty s leteckými rádiovými systémy.

Osnovy přednášek:

1. Kmitočtové spektrum, šíření rádiových vln, antény, radiokomunikační a radarová rovnice, letecká civilní
radiokomunikační služba.
2. Shannonovo schéma komunikačního systému, digitální a analogové modulace, zdrojové a kanálové kódování,
metody přístupu do kanálu.
3. Letecké rádiové přijímače a vysílače, požadavky, architektura, rádiové funkční bloky
4. Letecké analogové a digitální komunikační systémy, rádiové datové linky HFDL, VDL, SATCOM.
5. Základy radiové navigace, metody AoA, ToA, TDoA, SS, triangulace, multilaterace.
6. Letecké terestriální navigační systémy DME, ILS, VOR, radiový výškoměr.
7. Výpočet polohy navigační družice, rovnice dráhy družice a její řešení, keplerovské parametry.
8. Výpočet polohy uživatele, Časová základna, relativistické jevy, jednorázové metody výpočtu polohy, chyby
měření.
9. Družicové navigační signály, modulace BPSK, BOC, dálkoměrné posloupnosti, spektrum a korelační funkce,
ionosférická refrakce, dvoufrekvenční měření.
10. Zpracování navigačních signálů, sledování signálu, korelátor, chyby měření, počáteční synchronizace, sériové a paralelní metody.
11. Požadavky na přesnost, integritu, kontinuitu a dostupnost leteckých navigačních systémů, diferenční měření,
vysoká citlivost, RTK
12. Přehled družicových navigačních systémů, GPS, GLONASS, Galileo, Compass, podpůrné systémy WAAS,
EGNOS, MSAS, GAGAN.
13. Typy radarů (primární, sekundární pasivní), zpracování signálu v radaru, dopplerovská filtrace.
14. Sekundární radar, módy A, C a S, squitter, extended squitter, ADS-B, TCAS, pasivní radiolokace, směrové
zaměřovače.

Osnovy cvičení:

Laboratorní cvičení budou zaměřeny na měření funkčních bloků a celých leteckých radiostanic, měření navigačních signálů a přijímačů, zejména družicových. Další část semestru bude věnována algoritmům výpočtu polohy v družicových navigačních systémech a integraci s inerciálními senzory. Studenti budou v malých skupinách řešit samostatnou úlohy a presentovat dosažené výsledky.
1. Seznámení se s laboratoří, bezpečnost práce
2. Radiokomunikační a radarová rovnice, příklady
3. Měžení vysokofrekvenčního zesilovače
4. Měření směšovače
5. Měření přijímače letecké radiostanice
6. Měření spektra družicových navigačních signálů
7. Měření rychlosti startu, citlivosti a chyby polohy družicového navigačního přijímače
8. Zadání samostatné úlohy
9. Generování VOR a ILS signálů v GNU radiu
10. Konzultace samostatné úlohy
11. Zprcování VOR a ILS signálů v GNU radiu
12. Zpracování odpovědí sekundárního radaru v GNU radiu
13. Doplňkové měření, presentace výsledků
14. Rezerva

Literatura:

Misra, P.; Enge, P.: Global Positioning System. Ganga Jamuna Press, Lincoln, Massachusetts, 2006, ISBN: 978-0-97095-442-8, ČVUT 6 výtisků z toho dva v knihovně a 4 deponované. Forssell, B.: Radionavigation systems. Artech, 2008, ISBN: 978-1-59693-354-5 Kovář, P.: Družicová navigace, Od teorie k aplikacím v softwarovém přijímači, ČVUT 2016, ISBN 978-80-01-05989-0

Požadavky:

Matematika, teorie signálů a systémů, analogové a digitální obvody a subsystémy (v rozsahu bakalářské zkoušky)

Klíčová slova:

Letecké rádiové systémy, letecká komunikace, letecká navigace, radar.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPLAK_2016 Avionika P 3
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika PV 3
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy PO 3
MPKYR3_2016 Systémy a řízení PV 3
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika PV 3
MPKYR1_2016 Robotika PV 3


Stránka vytvořena 7.6.2023 17:49:50, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)