Popis předmětu - BE0B02RP1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE0B02RP1 Review of Physics 1
Role:  Rozsah výuky:4p+4s
Katedra:13102 Jazyk výuky:EN
Garanti:Píchal J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Píchal J. Kreditů:8
Cvičící:Píchal J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE0B02RP1

Anotace:

Osnovy přednášek:

1) Units, System of units. Reference frame.
2) Kinematics. Trajectory, Position vector, Velocity, Acceleration.
3) Dynamics. Newton's laws. Inertial reference frame.
4) Galilean-Transformation. Non-inertial reference frame.
5) Work and Power. Conservation of mechanical energy law.
6) Rigid body. Centre of gravity. Equilibrium of rigid body.
7) Rotation of rigid body. Translational motion versus Rotational motion.
8) Gravitational field. Newton's law of universal gravitation.
9) Gravity near the earth surface. Gravitational acceleration. Gravitational potential.
10) Gravitational potential energy and Escape velocity. Kepler's laws.
11) Simple harmonic motion. Kinematics of simple harmonic motion.
12) Dynamics of simple harmonic motion.
13) Pendulum. Forced oscillations, Resonance.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.
2. Physics I - Seminars, M. Murla, S. Pekárek, Vydavatelství ČVUT, 1995.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)