Popis předmětu - BE5B13MVE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE5B13MVE Materials for Power Electrical Engineering
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:EN
Garanti:Mach P., Sedláček J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Osob je mnoho Kreditů:5
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE5B13MVE

Anotace:

At first a physical description of basic properties and basic types of materials for electrical engineering is carried out. Types of conductors, superconductors, insulators, magnetic materials and semiconductors, which are used in power electrical engineering, are presented. The stress is put on relationships between properties, technology and the use. The student will meet, in higher detail, with ceramics for electrical engineering, with properties of mica, glass and their applications, with environmental conductive joining, with materials for thin and thick films and with selected nanomaterials and their applications.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1B13MVE

Cíle studia:

Cílem je poznat strukturu a vlastnosti základních materiálů používaných ve výkonové elektrotechnice a seznámit se s měřením těchto vlastností. Získané znalosti jsou nezbytné pro navazující předměty technologického charakteru.

Obsah:

The course deals with how today standard materials suitable for the manufacture of devices for power electronics, so materials completely modern. The first group includes in particular, conductors, semiconductors, superconductors, insulators, dielectrics, and magnetic materials. From the second group, it is possible to designate the nanomaterials and smart materials. They are not only presented information on basic types of materials and their properties, but also information on selected applications of these materials.

Osnovy přednášek:

1. Conductive and superconductive properties and their relationship with technology.
2. Materials for conductors and superconductors.
3. Semiconductive properties of materials and their relationship with technology. Basic semiconducting materials.
4. Insulating and dielectric properties and their relationship with technology. Basic types of insulating materials and dielectrics. Ageing of insulators.
5. Organic insulators and dielectrics in power electrical engineering, composite materials.
6. Anorganic insulators and dielectrics in power electrical engineering.
7. Magnetic properties of materials and their relationship with technology. Materials for magnetic circuits.
8. Ceramics, ceramic substrates and ceramic insulators.
9. Mica and glass, properties, applications if power electrical engineering.
10. Materials for conductive joining in electrical engineering - lead free solders and electrically conductive adhesives.
11. Materials for thin films, substrates for thin films.
12. Materials for thick films, substrates for thick films.
13. Materials for rigid and flexible printed circuit boards.
14. Nanomaterials, smart materials.

Osnovy cvičení:

1. Prezentation of laboratory excercises.
2. Demonstration of laboratory excercises.
3. Measurement of anisotropy of Si sheets.
4. Measurement of properties of semiconductive Si
5. Mechanical properties of solids.
6. Dielectric properties of solids in dependence on the temperature.
7. Test.
8. Dielectric properties of solids in dependence on the frequency.
9. Measurement of resistivity of insulators.
10. Measurement of electrical strength of insulating foils.
11. Measurement of quality of contacts between thin and thick films.
12. Measurement of some properties of thick films.
13. Reserve, addition of missing measurements.
14. Assessment.

Literatura:

1. Bouda, V., Hampl, J., Mach, P.: Properties and Processing of Materials, CTU 1999
2. Zachariason, R.: Electrical Materiále, Delmar Cengage Learning, 2007
3. Jones, I. P.: Materials science for electrical and electroncs engineers, Oxford university press, 2001
4. Chung, D. D. L.: Functional Materials: Electrical, Dielectric, Electromagnetic, Optical and Magnetic Applications, Vol. 2, World scientific, 2011

Požadavky:

Active attendance and accomplishment of tasks at tutorials are necessary conditions for award an assessment. A student must get an assessment before an examination. A knowledge of a lectured and tutorial matters will be required at examination.

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEECS_2018 Před zařazením do oboru PV 4
BEECS Před zařazením do oboru PV 4


Stránka vytvořena 17.6.2024 15:50:49, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)