Popis předmětu - BE5B33ALG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE5B33ALG Algorithms
Role:P, PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:Genyk-Berezovskyj M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Genyk-Berezovskyj M. Kreditů:6
Cvičící:Genyk-Berezovskyj M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/BE5B33ALG

Anotace:

In the course, the algorithms development is constructed with minimum dependency to programming language; nevertheless the lectures and seminars are based on Python. Basic data types a data structures, basic algorithms, recursive functions, abstract data types, stack, queues, trees, searching, sorting, special application algorithms. Students are able to design and construct non-trivial algorithms and to evaluate their affectivity.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE4B33ALG

Cíle studia:

Semester project consists from empirical evaluation of searching and sorting algorithms, comparison of iterative and recursive algorithms and debugging of graphical output of selected algorithms of linear algebra and mathematical analysis. Three phases of supervision associated to constituted subtask of project with closing demonstration and defense

Osnovy přednášek:

1. Algorithms, programs, programming languages, introduction to problems solving
2. One-dimensional array, simple problems v 1-D array
3. Sorting in 1-D array pole (mergesort, quicksort, heapsort),
4. Searching in 1-D array
5. 2-D array, simple tasks in 2-D array
6. Strings, simple problems in string processing, text files
7. Asymptotic complexity, evaluation of space and complexity of algorithms from lectures No. 3.-6.
8. Simple recursion, recursive functions, advanced techniques
9. File conception, sequential files, conception of the record, file of records
10. Data types, list, stack, queue, examples of application
11. Linked lists, linearly-linked list, other types of linked list, trees
12. Trees, their properties, binary trees, basic algorithms of tree search.
13. Basic algorithms of linear algebra and mathematical analysis
14. Reserve

Osnovy cvičení:

1. Introductory test, repeating of the ways of program construction in development environment, examples of functions and procedures, parameters, simple classes, assignment of semester task
2. One-dimensional array processing
3. Sorting and searching in 1D array algorithms
4. Multidimensional array processing algorithms
5. Text and string algorithms
6. Experimentation with space and complexity of algorithms
7. Sequential files
8. Implementation of abstract data types
9. Recursion and iteration
10. Linked lists, linearly-linked list
11. Tree construction, tree search
12. Test, consultation to semester task
13. Algorithms of linear algebra and geometry, mathematical analysis
14. Credit

Literatura:

[1] Sedgewick, R: Algorithms (Fundamentals, Data structures, Sorting,
Searching), Addison Wesley, 2003
[2] Weiss, M: Data structures and Algorithm Analysis in Java, Addison Wesley, 1999
[3] Keogh, J: Data Structures Demystified, McGraw-Hill, 2004
[4] Wróblevski, P: Algorytmy, Helion, 2003

Požadavky:

Programming 1

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Klíčová slova:

Asymptotic complexity, recursive algorithms, binary trees, searching, hashing, sorting, dynamic programming.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEECS Před zařazením do oboru P 2
BPEECS_2018 Před zařazením do oboru PV 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)