Popis předmětu - A0B04C2Z

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04C2Z Český jazyk 2-1
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Jennings P., Jirásková P., Pinková J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04C2Z

Anotace:

Kurz je určen pro zahraniční studenty studující v češtině, nadále rozvíjí jejich jazykové znalosti a dovednosti s přihlédnutím k praktickým potřebám studentů technické vysoké školy.

Cíle studia:

Cíl kurzu: Naučit zahraniční studenty samostatné práci s odborným textem, pohotově a plynule se vyjadřovat o odborných otázkách i v běžných životních situacích, zdokonalit se v písemném vyjadřování.

Obsah:

Naučit zahraniční studenty samostatné práci s odborným textem, pohotově a plynule se vyjadřovat o odborných otázkách i v běžných životních situacích, zdokonalit se v písemném vyjadřování.

Osnovy přednášek:

LEKCE 1 Seznámení a informace o podobě cvičení Téma: Sladký život studentský – úvod, slovní zásoba, gramatické jevy Práce s textem: Studium na FEL ČVUT LEKCE 2 Téma: Sladký život studentský – pokračování, vyjádření názoru, zásady diskuse Práce s grafy, jejich typologie, jejich čtení, prezentace grafů Slovní zásoba – popis grafu, číslovky LEKCE 3 Téma: Moje studium, moje práce mě baví Porozumění čtenému, diskuse, tvorba otázek Poslech názorů, moje hobby, moje záliby, mé studium, má budoucí práce Slovní zásoba – profese, práce, lidé, lidské vlastnosti LEKCE 4 Téma: Kde na to vzít peníze? Banka, brigáda, práce Společná diskuse, poslech názorů k danému tématu, porozumění slyšenému Slovní zásoba – způsob zisku finančních prostředků, jejich šetření, za co vydáváme peníze Vhodné fráze – jejich osvojení, zpracování grafu LEKCE 5 Téma: odborný text 1 Zpracování odborného textu dle zadání cvičící Slovní zásoba – spojky, spojovací výrazy, slovesné tvary (pasivum) LEKCE 6 Téma: odborný text 2 Zpracování odborného textu dle zadání cvičící Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory Příprava na TEST 1 LEKCE 7 TEST 1 Téma: Česká republika známá i neznámá – úvod Diskuse – turistika, cestování, s kým, kam, za kolik, kdy… LEKCE 8 Téma: Česká republika známá i neznámá – pokračování Poslech, porozumění slyšenému, diskuse Prezentace svého oblíbeného místa Shrnutí výsledků TEST 1 LEKCE 9 Téma: odborný text 3 Zpracování odborného textu dle zadání cvičící Psaní – klíčová slova, odstavce Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory LEKCE 10 Téma: Vlastní střecha nad hlavou Opis textu – práce s českou klávesnicí Popis schématu, obrázku, tabulky – slovní zásoba, odpovídající větné konstrukce LEKCE 11 Téma: odborný text 4 Zpracování odborného textu dle zadání cvičící Klíčová slova, popis, vypravování Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory Příprava na TEST 2 LEKCE 12 TEST 2 Téma: Vlastní střecha nad hlavou – pokračování Slovesné vazby – kondicionál, spojky a spojovací výrazy Četba – nabídka bydlení (inzeráty), porozumění zkratkám LEKCE 13 Shrnutí výsledků TEST 2 Téma: Studentské bydlení, Můj dům – můj hrad aneb plány do budoucna (dům – byt) Spojky, spojovací výrazy, číslovky, slovesné tvary Diskuse o kvalitě bydlení LEKCE 14 Závěrečné shrnutí

Osnovy cvičení:

LEKCE 1 Seznámení a informace o podobě cvičení Téma: Sladký život studentský – úvod, slovní zásoba, gramatické jevy Práce s textem: Studium na FEL ČVUT LEKCE 2 Téma: Sladký život studentský – pokračování, vyjádření názoru, zásady diskuse Práce s grafy, jejich typologie, jejich čtení, prezentace grafů Slovní zásoba – popis grafu, číslovky LEKCE 3 Téma: Moje studium, moje práce mě baví Porozumění čtenému, diskuse, tvorba otázek Poslech názorů, moje hobby, moje záliby, mé studium, má budoucí práce Slovní zásoba – profese, práce, lidé, lidské vlastnosti LEKCE 4 Téma: Kde na to vzít peníze? Banka, brigáda, práce Společná diskuse, poslech názorů k danému tématu, porozumění slyšenému Slovní zásoba – způsob zisku finančních prostředků, jejich šetření, za co vydáváme peníze Vhodné fráze – jejich osvojení, zpracování grafu LEKCE 5 Téma: odborný text 1 Zpracování odborného textu dle zadání cvičící Slovní zásoba – spojky, spojovací výrazy, slovesné tvary (pasivum) LEKCE 6 Téma: odborný text 2 Zpracování odborného textu dle zadání cvičící Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory Příprava na TEST 1 LEKCE 7 TEST 1 Téma: Česká republika známá i neznámá – úvod Diskuse – turistika, cestování, s kým, kam, za kolik, kdy… LEKCE 8 Téma: Česká republika známá i neznámá – pokračování Poslech, porozumění slyšenému, diskuse Prezentace svého oblíbeného místa Shrnutí výsledků TEST 1 LEKCE 9 Téma: odborný text 3 Zpracování odborného textu dle zadání cvičící Psaní – klíčová slova, odstavce Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory LEKCE 10 Téma: Vlastní střecha nad hlavou Opis textu – práce s českou klávesnicí Popis schématu, obrázku, tabulky – slovní zásoba, odpovídající větné konstrukce LEKCE 11 Téma: odborný text 4 Zpracování odborného textu dle zadání cvičící Klíčová slova, popis, vypravování Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory Příprava na TEST 2 LEKCE 12 TEST 2 Téma: Vlastní střecha nad hlavou – pokračování Slovesné vazby – kondicionál, spojky a spojovací výrazy Četba – nabídka bydlení (inzeráty), porozumění zkratkám LEKCE 13 Shrnutí výsledků TEST 2 Téma: Studentské bydlení, Můj dům – můj hrad aneb plány do budoucna (dům – byt) Spojky, spojovací výrazy, číslovky, slovesné tvary Diskuse o kvalitě bydlení LEKCE 14 Závěrečné shrnutí

Literatura:

[1 ]A. Nekovářová - Čeština pro život 2 (nakl.Akropolis, 2008)
[2] Odborné texty

Požadavky:

znalost češtiny na úrovni B2

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BEOES Otevřené elektronické systémy V


Stránka vytvořena 20.4.2024 17:50:40, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)