Popis předmětu - B4M36OSW

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M36OSW Ontologie a sémantický web
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Křemen P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Křemen P., Med M. Kreditů:6
Cvičící:Křemen P., Med M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4m36osw/start

Anotace:

Předmět Ontologie a sémantický web poskytne přehled o současných technologiích sémantického webu. Absolventi budou umět navrhovat složité ontologie, tezaury, formalizovat je ve vhodném ontologickém jazyku, dotazovat se do nich a vytvořit aplikaci s nimi pracující. V druhé části přednášek a cvičení studenti získají přehled o efektivní správě ontologických dat a dalších vybraných tématech.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, historický vývoj sémantického webu, motivace, XML, semantic web stack
2. Jazyky pro sémantický web - syntax a sémantika RDF, RDFS
3. Jazyky pro sémantický web - syntax a sémantika OWL (2), SWRL
4. Jazyky pro sémantický web - syntax a sémantika SPARQL
5. Ontologické inženýrství, návrh a modelování ontologií
6. Ontologické návrhové vzory
7. Ontology alignment and ontology matching
8. Tezaury, slovníky, SKOS
9. Linked Data - aktuální stav, rozsah, principy, nástroje (LD consumers - crawlers, LD
producers)
10. Perzistence sémantických dat - triple/quad stores (SDB, Sesame, Virtuoso), graph stores,
aplikační přístup k ontologickým datům
11. Sémantické anotace webového obsahu - mikroformáty, RDF-A 12. Integrace dat na sémantickém webu, pravidlové systémy, vybrané aplikace sémantického webu
13. Sémantické GIS, GeoSPARQL
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod, organizace predmetu, zadání SP
2. Příklady RDF, RDFS, inference
3. Příklady OWL, SWRL, inference
4. Analýza a návrh SPARQL dotazů
5. Návrh ontologií - příklad v známé doméně a porovnání s relačními databázemi
6. Návrh ontologií - aplikace návrhových vzorů
7. Příklady Ontology Matching, práce na SP, konzultace
8. Návrh SKOS tezauru
9. Praktická práce s LD nástroji
10. Praktická práce se Sesame/Virtuoso
11. Tvorba sémanticky anotované webové stránky, konzultace
12. Integrace dat na sémantickém webu, práce na SP, konzultace
13. Ukázka práce s GeoSPARQL, atp., práce na SP, konzultace
14. Odevzdání SP

Literatura:

[1] Staab, S., Studer, R.: Handbook on ontologies. Springer, 2004
[2] Tom Heath and Christian Bizer (2011) Linked Data:Evolving the Web into a Global Data Space. Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology,1-136. Morgan & Claypool.
[3] Gómez-Pérez, A. Fernández-López, M. Corcho, O. Ontological Engineering. Springer Verlag 2003.
[4] Hitzler, P. Krötzsch, M. Rudolph S. Foundations of Semantic Web Technologies. Chapman & Hall/CRC, 2009, 455 pages, hardcover, ISBN: 9781420090505.

Požadavky:

Předmět nemá žádné prerekvizity. Při přednáškách a cvičeních se předpokládá znalost základů relačních databází, predikátové logiky a webových technologií.

Klíčová slova:

ontologie, sémantický web

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI9_2018 Datové vědy PO 3


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)