Popis předmětu - B2B14ZEK

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B14ZEK Základy elektrotechniky
Role:P Rozsah výuky:2P+1L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:Bauer J. Zakončení:KZ
Přednášející:Bauer J. Kreditů:4
Cvičící:Bauer J. Semestr:

Anotace:

Předmět doplňuje studentům potřebné znalosti z oblasti základních partií elektrotechniky, aby vstupní znalosti studentů byly srovnány na úroveň potřebnou v dalších semestrech. Doplňuje studentům základní přehled z oblasti užití elektrické energie, seznamuje s principy elektrických strojů a také rozšiřuje znalosti o oblast materiálů a technologií pro elektrotechnické obory.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními partiemi v oblasti elektrotechniky.

Osnovy přednášek:

1. Základní pasivní součástky v elektrotechnice - vlastnosti, matematický popis, typické využití v obvodech
2. Schémata diagramy v elektrotechnice, základní typy signálů v elektrotechnice - AC, DC
3. Měření veličin v elektrotechnice, práce s měřicími přístroji a osciloskopy
4. Základní veličiny elektrického a magnetického pole
5. Spínací a jisticí prvky v elektrotechnice
6. Základy elektroinstalace
7. Základní typy elektromotorů a pohonů (dělení, vlastnosti, řízení)
8. Principy, materiály, technologie a aplikace 3D tisku.
9. Pouzdření elektronických součástek. Technologie elektronické montáže.
10. Desky s plošnými spoji. Materiály, výroba, možné problémy. Vícevrstvé struktury
11. Principy pájení, Vliv ekologie na používané materiály spojů - pájky bez olova, elektricky vodivá lepidla.
12. Přehled chyb vznikajících při pájení, kontrolní metody, opravy
13. Depozice tenkých a tlustých vrstev
14. Výrobní, provozní a pracovní prostředí. Ochrana citlivých součástek proti elektrostatickému výboji.

Osnovy cvičení:

1. Výpočty se základními součástkami
2. Schémata, základy technické dokumentace, jednoduché obvody
3. Zapojování podle schématu měření napětí, proud, práce s osciloskopem
4. Práce na přípravku TN-C-S – zapojování
5. 3D tisk
6. Výroba desek plošných spojů
7. Pájení, elektronická montáž

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)