International Office

Aktuality

Poslední aktualizace: 25. 5. 2022

Příkaz rektora č. 02/2022 k válečné situaci na Ukrajině
Informace ČVUT k situaci na Ukrajině


Informace pro ukrajinské uchazeče o studium v českých bakalářských programech

Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení do bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce
Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení do magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce

 • Uchazeči o studium v českých bakalářských programech (ukrajinské občany, kteří mají vízum dočasné ochrany na území ČR) mohou požádat u přijímací zkoušky z matematiky, aby dostali zadání přijímacího testu v anglickém jazyce.
 • Pro zápis do 1. ročníku budou muset doložit znalost českého jazyka na úrovni minimálně B1 (běžně se požaduje B2). Informace o tom, jak mohou znalost češtiny doložit, budou zveřejněny na stránce katedry jazyků.
 • Jak u přijímací zkoušky z matematiky, tak při přezkoušení z češtiny se budou muset všichni uchazeči z Ukrajiny pro získání úlevy prokázat vízem dočasné ochrany (tyto úlevy se týkají uchazečů přihlášených do prvního i druhého kola přijímacího řízení).

Uchazeči o studium z Ukrajiny, kteří požívají dle zákonů dočasnou ochranu, získají doplňující informace na chcistudovat@fel.cvut.cz.


Žádost o poskytnutí stipendia/podpory pro ukrajinské studenty, studující v bakalářských, navazujících magisterských a také doktorských programech na Fakultě elektrotechnické

 • bezplatné ubytování;
 • bezplatnou stravu;
 • příspěvek v hmotné nouzi – stipendium 10.000,- Kč měsíčně.

Vedení Fakulty elektrotechnické rozhodlo o poskytnutí mimořádné podpory a pomoci studentům a zaměstnancům s ukrajinským státním občanstvím. Kontaktní osoba: Oleg Fetisov, Ph.D.

Zřídili jsme kontaktní místo pro zahraniční studenty a zaměstnance v rámci našeho International Office, abyste mohli včas získat radu nebo psychologickou, sociální, právní a také vízovou podporu. Pokud budete potřebovat pomoc a podporu v různých situacích, neváhejte se na nás obrátit. Kontaktní osoba: Oleg Fetisov, Ph.D.


Aktuální studijní opatření FEL pro pomoc ukrajinským studentům:

 • umožnění individuálního studijního plánu pro tento AR;
 • umožnění zrušení již zapsaných předmětů;
 • možnost požádat o individuální zkouškové období, tj. možnost skládat zkoušky až do září;
 • umožnění přerušení studia do konce tohoto akademického roku;
 • umožnění skládat státní závěrečnou zkoušku na přelomu srpna a září;
 • odpuštění poplatku v případě řešení studijní situace formou CŽV.

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů, prosím, neváhejte kontaktovat svou studijní referentku.


Chtěli bychom Vás také informovat i několika dalších vstřícných krokcích pro naše studenty a uchazeče z Ukrajiny:

 1. Vedení Fakulty elektrotechnické rozhodlo výjimečné o rozšíření programu jednosemestrálních výzkumných pobytů Nikola Šuhaj Scholarship a umožnit účast studentům a doktorandům, kteří studují podobné programy a obory na jakékoliv veřejné technické vysoké škole na Ukrajině.
 2. Fakulta elektrotechnická se rovněž účastní státního programu vládních stipendií, který je zaměřený na podporu uchazečů o studium z rozvojových zemi vč. Ukrajiny formou stipendia a úhrady studijních poplatků. V rámci příští přijímací kampaně FEL nabídne všechny své magisterské s výukou v anglickém jazyce.
 3. Doporučujeme průběžně sledovat nabídky stipendijních programů pro nové a již studující studenty jako např. Visegrad Scholarship Program. V případě dotazů se neváhejte kdykoliv obrátit na International Office FEL a také ZÚ ČR, České centrum v Kyjevě, House of Europe atd.

Psychologické poradenství a terapeutické konzultace

Psychologická poradna ČVUT v Praze
Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT v Praze
adresa: Bechyňova 2571/3, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 358 464
e-mail: cips@cvut.cz

František Cihlář (konzultace v češtině, angličtině a ruštině)
Sdružení pro integraci a migraci
adresa: Havlíčkovo náměstí 189/2, 130 00 Praha 3
tel.: +420 602 200 985
e-mail: cihlar@migrace.com

Další informace k psychologické podpoře v ČR

Právní a sociální poradenství

Sdružení pro integraci a migraci
adresa: Havlíčkovo náměstí 189/2, 130 00 Praha 3
tel.: +420 224 224 379
e-mail: poradna@migrace.com

Integrační centrum Praha
adresy poboček: Žitná 51, Praha 1; Zázvorkova 2007/6, 155 00 Praha 13; Kučerova 727/3, 198 00 Praha 14
tel.: +420 252 543 846

Kariérní poradenství

Kariérní centrum ČVUT:
adresa: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 353 412
e-mail: kariera@cvut.cz

Podpora studentů se specifickými potřebami na ČVUT v Praze

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA
adresa: Bechyňova 2571/3, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 358 463
e-mail: stredisko@elsa.cvut.cz
Náš tým

Oleg Fetisov, Ph.D. (objednání na osobní schůzku)
odborný pracovník pro zahraniční styky
e-mail: fetisole@fel.cvut.cz
tel. č.: +420 22435 2843
místnost: T2:C3-53 (budova FEL: Technická 1902/2)

 • spolupráce s partnerskými organizacemi a VŠ (mimo EU)
 • administrace bilaterálních výměnných programů
 • koordinace projektu KA107, Nikola Šuhaj Scholarship Program a Visegrad Scholarship Program
 • vízová podpora a administrace nominací přes „režim student“
 • podpora přijíždějícím a již studujícím zahraničním studentům
 • zastup fakulty na internacionalizačních projektech
 • reprezentace fakulty v zahraničí

Mimo kancelář: 17. 10. 2022 – 19. 10. 2022

Otakar Vlček
odborný pracovník pro zahraniční styky
e-mail: vlcekota@fel.cvut.cz
tel. č.: +420 22435 2360
místnost: T2:C3-53 (budoba FEL: Technická 1902/2)

 • spolupráce s partnerskými organizacemi a VŠ (EU)
 • koordinace programu Erasmus+ (Outgoing)
 • reprezentace fakulty v zahraničí

prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
proděkan pro magisterské a kombinované studium
e-mail: jakovenk@fel.cvut.cz

Studijní oddělení
International Office – Rektorát ČVUT
Kontakty

e-mail: international@fel.cvut.cz
místnost: T2:C3-53 (budova FEL: Technická 1902/2)

Korespondenční adresa:

International Office
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Technická 1902/2
160 00 Praha 6 – Dejvice

Fakturační adresa:

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 – Dejvice

Sociální sítě:

FEL na Erasmu
International Student Community FEE CTU in Prague
Pracovní příležitosti pro studenty FEL: webové stránky a facebooková skupina.

Za obsah odpovídá: Oleg Fetisov, Ph.D.