Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Aktuálně


Dovolujeme si Vás pozvat na jarní koncert, který se koná 22.4.2024.


Setkání absolventů se konalo dne 2.3.2024. Další setkání se bude bude konat na podzim.


 

´
Adresa: ELEKTRA – spolek absolventů a přátel FEL ČVUT v Praze
Technická 2
160 00 Praha 6 - Dejvice
Telefon: 224 352 850 předseda
224 352 295 tajemník
224 351 111 ústředna ČVUT
224 352 016 sekretariát děkana FEL
E-mail: elektra@fel.cvut.cz
Číslo účtu:  162791319/0800 Česká spořitelna, a. s. Praha 6

Ve snaze obnovit tradice inženýrských spolků zahájil na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze v roce 1991 činnost spolek absolventů a přátel FEL ČVUT v Praze s názvem ELEKTRA.

Hlavním cílem spolku je sdružit na bázi dobrovolnosti absolventy FEL ČVUT v Praze a její přátele, kteří mají zájem o minulost i současnost fakulty, chtějí přispět k jejímu rozvoji apodporovat její vědeckou a pedagogickou činnost bez ohledu na to, zda pobývají doma nebo v zahraničí. Zároveň chce ELEKTRA umožnit svým členům organizovat vzájemná setkání s využitím připravované databáze všech absolventů fakulty.

ELEKTRA vítá ve svých řadách individuální i kolektivní členy (podniky, ústavy a jiné organizace či právnické osoby). Roční členský příspěvek činí pro individuální členy 100 Kč, pro kolektivní členy 1000 Kč. Zájemci o členství si vyplní přihlášku a vyplněnou ji laskavě zašlou e-mailem nebo písemně na adresu spolku ELEKTRA. Příslušný roční příspěvek složí na účet spolku.

Každý člen spolku má právo:

  • účastnit se spolkového života (semináře, setkání absolventů, společenské akce, konference a pod.)
  • být volen do orgánů spolku
  • zakoupit si upomínkové předměty se spolkovým znakem
  • získat informace o adresách spolužáků, o životě na fakultě a o akcích spolku
  • možnost podnikat se spolkem ELEKTRA

Povinností člena je:

  • dbát o dobré jméno fakulty a spolku
  • podle svých možností podporovat akce spolku
  • přispívat k činnosti spolku členskými příspěvky alespoň v minimální výši schválené valnou hromadou, pokud není od jejich placení osvobozen.

Další informace: Stanovy spolku ELEKTRA

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack