Popis předmětu - B0M32KSB

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0M32KSB Kryptografie a síťová bezpečnost
Role:P Rozsah výuky:2P+2L+4D
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vaněk T. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Vaněk T. Kreditů:6
Cvičící:Bělohlávek F., Hampl P., Hrad J., Pravda I., Vaněk T. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0M32KSB

Anotace:

Předmět představuje vyčerpávající zdroj informací pro získání základního přehledu v oblasti informační a komunikační bezpečnosti. Studenti se seznámí s používanými symetrickými a asymetrickými šifrovacími algoritmy, hashovacími funkcemi a generátory (pseudo)náhodných posloupností. V druhé části semestru je pozornost zaměřena na kryptografické protokoly. Studenti tak poznají princip a využití nejrozšířenějších kryptografických protokolů, se kterými mohou přijít do styku v běžném životě, pochopí způsoby zabezpečení používané v moderních datových a telekomunikačních sítí. Počítačová cvičení demonstrují základní techniky kryptoanalýzy různých druhů šifer. V cyklu laboratorních úloh budou mít studenti možnost si prakticky vyzkoušet vlastnosti, výhody a nevýhody různých technologií pro zabezpečení datové a hlasové komunikace.

Cíle studia:

Student získá ucelený přehled v oblasti informační bezpečnosti. Detailně se seznámí s principy činnosti vybraných kryptografických algoritmů, bezpečnostních protokolů a komunikačních systémů.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do kryptologie a informační bezpečnosti
2. Blokové šifry
3. Režimy činnosti blokových šifer
4. Proudové šifry
5. Kryptosystémy veřejného klíče
6. Hashovací funkce, Generátory náhodných posloupností
7. Biometrika, tokeny hesla
8. Autentizační a autorizační protokoly
9. Certifikáty, certifikační autorita, infrastruktura veřejných klíčů
10. Kryptografické protokoly - SSL/TLS, DTLS
11. Virtuální privátní sítě
12. Zabezpečení emailové komunikace
13. Zabezpečení v mobilních sítích
14. Elektronický podpis, elektronická identita, eIDAS

Osnovy cvičení:

2. Počítačové cvičení - Kryptoanalýza monoalfabetických substitučních šifer
3. Počítačové cvičení - Kryptoanalýza polyalfabetických substitučních šifer
4. Počítačové cvičení - Kryptoanalýza transpozičních šifer
5. Počítačové cvičení - moderní blokové a proudové šifry
6. Počítačové cvičení - asymtetrické kryptosytémy a hashovací funkce
7. Úvod do laboratorních úloh
8. Cyklus laboratorních úloh
9. Cyklus laboratorních úloh
10. Cyklus laboratorních úloh
11. Cyklus laboratorních úloh
12. Cyklus laboratorních úloh
13. Zápočtový test, náhrady laboratorních úloh
14. Zápočet

Literatura:

Stamp M., Information Security - Principles and Practice, Wiley, 2006, ISBN: 0-471-73848-4 Mao W., Modern Cryptography - Theory & Practice, Prentice-Hall, 2004, ISBN: 0-13-066943-1 Burda K., Kryptografie okolo nás, CZ.NIC, 2019, ISBN: 978-80-88168-49-2 Paar Ch., Pelzl J., Understanding Cryptography, Springer, 2010, ISBN: 978-3-642-04100-6

Požadavky:

1. Modulární aritmetika, algebraická teorie čísel, základy statistiky a pravděpodobnosti
2. Síťový model ISO/OSI, principy funkce počítačových sítí.
3. Programování ve vybraném vysokoúrovňovém jazyce (Java, C#, C/C++, Python)
Detailní podmínky udělení zápočtu a detailní popis hodnocení jsou součástí prezentace k prvnímu cvičení dostupné na https://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

autentizace, autorizace, kryptografie, šifrovací algoritmus, síťová bezpečnost, utajení, integrita, kryptografický protokol, certifikát

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru P 5
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P 5
BPSIT3_2021 Business informatics P 5
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P 5
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P 5


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)