Popis předmětu - B4M39MMA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M39MMA Multimédia a počítačová animace
Role:PO Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:Berka R. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Berka R. Kreditů:6
Cvičící:Berka R., Slabý O. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B4M39MMA

Anotace:

Předmět je zaměřen na výklad metod používaných v oblasti počítačové animace. Studenti získají přehled o algoritmech a metodách reprezentace typických problémů v oblasti počítačové animace (inverzní kinematika, animace lidské postavy, dynamika aj.) Část předmětu je též zaměřena na principy kreativních postupů při vytváření zvuku jako součásti audio-vizuálních projektů. V předmětu zazní i několik přednášek popisujících vybrané problémy z oblasti technologií pro filmovou produkci (MOCAP, Stereoskopie, trikové postupy).

Cíle studia:

The goal of the course is to give information about methods solving typical problems in computer animation area, virtual reality and movie production. The course is focused to give theoretical background of methods used in these areas and to give students possibility to experimentally verify the discussed techniques.

Obsah:

Obsah předmětu zahrnuje přednášky, cvičení probíhající formou konzultací, seminářů a dílen a dále semestrální práce vypracovaná studentem ve dvoučlenném týmu.

Osnovy přednášek:

1. Seznámení s předmětem, Inverzní kinematika
2. Dynamika, částicové systémy
3. Fluidní dynamika v počítačové animaci
4. Modelování šatů
5. Animace davu
6. Fyzikální základy akustiky
7. Zpracování zvukového signálu
8. Tvorba a editace elektronické hudby
9. Systémy pro zachytávání pohybu MOCAP
10. Kompozice filmových triků
11. Osvětlování, klíčování, kompozice videa, registrace videa, DVD technologie
12. Modelování a animace lidské tváře
13. Stereoskopické zobrazování
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s tématy projektů a jejich zadání
2. Konzultace k zadání projektu
3. Práce na projektu
4. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 1
5. Práce na projektu
6. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 2
7. Práce na projektu
8. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 3
9. Práce na projektu
10. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 4
11. Práce na projektu
12. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 5
13. Odevzdání projektu
14. Zápočet

Literatura:

1. Taylor, J. DVD Demystified. McGraw-Hill Professional, 2000. ISBN 0071350268.
2. Watt, A., Watt, M. Advanced Animation and Rendering
Techniques. Addison-Wesley Professional, 1992. ISBN 0201544121.
3. Feynman, R. P. Feynman's Lectures on
Physics. http://www.feynmanlectures.info/
4. Weil, J. The Synthesis of Cloth Objects Proceedings of the Siggraph 1986, volume 20(4), pages 49-53
5. Žára, J., Beneš, B., Felkel, P. Moderní počítačová grafika, Computer Press, 1998, (in Czech)
6. Badler, N. and Zeltzer, D. Making Them Move - Mechanics Control and Animation of Articulated Figures, Morgan Kaufmann Publishers, 1991

Požadavky:

Základní znalost C++. Detaily na https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4m39mma/start

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Klíčová slova:

Počítačová animace, počítačová simulace, zpracování videa, animace šatů, animace tváře, animace lidské postavy, kompozice videa, MOCAP.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI3_2018 Počítačová grafika PO 3


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)