Popis předmětu - B4M35PAG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M35PAG Paralelní algoritmy
Role:PO Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13135 Jazyk výuky:CS
Garanti:Šůcha P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Šůcha P. Kreditů:6
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4m35pag/start

Anotace:

V úvodních přednáškách se zaměříme na obecné principy návrhu paralelních algoritmů a jejich základní vlastnosti, které jsou důležité pro pochopení principu jak paralelních, tak i distribuovaných algoritmů. Dále si vysvětlíme základní paralelní algoritmy, typicky tvořící stavební kameny řešení reálných problémů. Úlohy na cvičení budou zaměřeny na hardwarové platformy, se kterými se studenti běžně setkají v praxi.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do paralelního programování
2. Principy návrhu paralelních a distribuovaných algoritmů
3. Základní komunikační operace
4. Vlastnosti paralelních algoritmů
5. Maticové algoritmy
6. Algoritmy pro lineární algebru
7. Řazení, TEST
8. Paralelní akcelerátory
9. Grafové algoritmy I.
10. Grafové algoritmy II.
11. Kombinatorické algoritmy
12. Dynamické programování
13. Rychlá Fourierova transformace

Osnovy cvičení:

1. Úvod do paralelního programování, nastavení prostředí
2. Paralelní programování v C++11 - základy
3. Paralelní programování v C++11 - pokročilé konstrukty
4. Zadaní semestrální práce a prvního domácího úkolu
5. OpenMP - základní konstrukty
6. OpenMP - pokročilé konstrukty
7. Zadání druhého domácího úkolu a odevzdání prvního
8. Konzultace semestrální práce
9. OpenMPI - distribuované algoritmy
10. Zadání třetího domácího úkolu a odevzdání druhého
11. Konzultace semestrální práce
12. Prezentace semestrální práce
13. Odevzdání třetího domácího úkolu, zápočet

Literatura:

[1] Ananth Grama, Anshul Gupta, George Karypis, Vipin Kumar: Introduction to Parallel Computing, Second Edition, Addison Wesley, 2003.
[2] Georg Hager, Gerhard Wellein: Introduction to High Performance Computing for Scientists and Engineers, CRC Press, 2011.
[3] James Reinders, Jim Jeffers: Intel Xeon Phi Coprocessor High-Performance Programming, Newnes, 2013.

Požadavky:

Základní znalost jazyka C++ a algoritmizace.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI4_2018 Počítačové inženýrství PO 1
MPOI6_2018 Softwarové inženýrství PO 3


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)