Popis předmětu - B3M35RSA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M35RSA Řídicí systémy automobilu
Role:PV Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13135 Jazyk výuky:CS
Garanti:Haniš T. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Efremov D., Haniš T., Vošahlík D. Kreditů:6
Cvičící:Efremov D., Haniš T., Vošahlík D. Semestr:

Anotace:

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními řídicími systémy v moderním automobilu. Po absolvování předmětu bude mít student přehled o základních metodách reprezentace jízdní dynamiky, základních komponentách vozu a řídicích algoritmech asistenčních systémů včetně systémů autonomního vedení vozu.

Osnovy přednášek:

Osnova přednášek:
1. Model vozidla, podélná a příčná dynamika vozu, kinematický a dynamický model
2. Model vozidla, podélná a příčná dynamika vozu, kinematický a dynamický model
3. Pohonné ústrojí vozu, hybridní vozidla (P0 – P4), elektrická vozidla
4. Pohonné ústrojí vozu, hybridní vozidla (P0 – P4), elektrická vozidla
5. Bateriové systémy, modelování, Systém správy baterie (BMS), SOC, SOH
6. Senzory v automobilu
7. Vývoj software v automobilovém prostředí, systémový přístup pro tvorbu projektů v automobilovém prostředí
8. Podélná dynamika, základní systémy, ABS, kontrola trakce
9. Pokročilé systémy řízení podélné dynamiky vozu, adaptivní tempomat
10. Základní systémy stabilizace a řízení příčné dynamiky vozu, ESP, Vektorování trakčního momentu, řiditelná zadní náprava
11. Pokročilé systémy řízení příčné dynamiky vozu, vedení vozu v pruhu
12. Autonomní řízení, plánování trajektorie
13. Autonomní řízení, orientace v prostoru, plánování a řídicí komponenty
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Cvičení tematicky navazují na přednášky ve formě praktické implementace teoreticky probíraných témat.
1. Implementace kinematického a dynamického modelu vozu
2. Implementace kinematického a dynamického modelu vozu
3. Modelování hybridního ústrojí vozu
4. Implementace základního systému distribuce výkonu ve vozidle s hybridním pohonem
5. Implementace náhradního modelu bateriového systému
6. Implementace systému odhadu základních parametrů baterie
7. Implementace termo-regulačního systému
8. Implementace ABS/ASR systému
9. Implementace algoritmu kontroly podélné rychlosti vozu, (adaptivního) tempomatu
10. Implementace systému elektronické stabilizace vozu
11. Implementace algoritmu kontroly příčné rychlosti vozu
12. Implementace algoritmů autonomní řízení
13. Implementace algoritmů autonomní řízení
14. Implementace algoritmů autonomní řízení

Literatura:

Povinná:literatura: •Limebeer, D. J. N., a Matteo Massaro. 2018. Dynamics and Optimal Control of Road Vehicles. Oxford, United Kingdom ; New York, NY: Oxford University Press. Kniha je přístupná online přes univerzitní knihovnu. •Pacejka, Hans, a I. J. M. Besselink. 2012. Tire and Vehicle Dynamics. 3. vyd. Amsterdam: Butterworth-Heinemann. Kniha je přístupná online přes univerzitní knihovnu. •Vlastní studijní materiály poskytnuté na webu předmětu. Doporučená:literatura: •Robert Bosch, GmbH. 2019. Bosch Automotive Handbook. 10. vyd. Wiley. •Schramm, Dieter, Manfred Hiller, a Roberto Bardini. 2018. Vehicle Dynamics: Modeling and Simulation. 2. vyd. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Požadavky:

Klíčová slova:

Dynamika vozu, Asistenční systémy řidiče, hybridní a elektrické trakční ústrojí vozu

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 3


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)