Popis předmětu - B4M36DS2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M36DS2 Databázové systémy 2
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Prokop Y. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Prokop Y. Kreditů:6
Cvičící:Prokop Y. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4m36ds2/

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s novými trendy v oblasti databázových systémů. Zaměříme se především na aktuální problematiku Big Data (velkých dat) a s nimi související problémy distribuovaného uložení a zpracování dat. Představíme si základní typy tzv. NoSQL databází, ale také související problematiku cloud computingu, datových skladů a distribuovaných výpočtů nad velkými daty.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do Big Data a NoSQL databází
2. Princip MapReduce
3. Základní principy Big Data managementu (CAP theorem, distribuce, škálování, replikace)
4. Srovnání a klasifikace NoSQL databází
5. Databáze typu klíč - hodnota
6. Sloupcové databáze
7. Dokumentové databáze
8. Grafové databáze - základní principy
9. Grafové databáze - pokročilé aspekty, indexace, dotazování
10. Pokročilé principy Big Data managementu (transakce, výkon, polyglot persistence)
11. NewSQL databáze
12. Cloud computing
13. Datové sklady a Big Data
14. Další problémy související s Big Data - analýzy dat, generátory dat, benchmarking.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. http://nosql-database.org/
2. Pramod J. Sadalage - Martin Fowler: NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence
3. Eric Redmond - Jim R. Wilson: Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement
4. Sherif Sakr - Eric Pardede: Graph Data Management: Techniques and Applications
5. Shashank Tiwari: Professional NoSQL
6. Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat: MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters, Google, Inc.
7. Google Code: Introduction to Parallel Programming and MapReduce
8. Hadoop: The Definitive Guide, by Tom White, 2nd edition, Oreilly?s, 2010

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI6_2018 Softwarové inženýrství PO 1
MPOI9_2018 Datové vědy PO 1


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)